Công văn 6323/VPCP-KGVX năm 2021 về hỗ trợ kết nối đầu ra cho nông sản đến vụ thu hoạch tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội
Số hiệu: 6323/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: 10/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6323/VPCP-KGVX
V/v hỗ trợ kết nối đầu ra cho nông sản đến vụ thu hoạch tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, việc chế biến, tiêu thụ nông sản tại một số địa phương phía Nam, nhất là tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai gặp khó khăn dẫn tới một số mặt hàng nông sản đến vụ bị tồn đọng khối lượng lớn, giá giảm sâu, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và nguồn cung thời gian tới. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tiêu thụ nông sản, kịp thời hỗ trợ kết nối đầu ra cho sản phẩm nông sản đến vụ thu hoạch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để
b/c);
- PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác PC dịch COVID-19;
- UBND TP HCM;
- UBND các t
nh: Bình Dương, Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ TTĐTCP, các Vụ: NN, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.