Công văn 6290/VPCP-QHQT năm 2016 về Ni-giê-ri-a muốn nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam
Số hiệu: 6290/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6290/VPCP-QHQT
V/v Ni-giê-ri-a muốn nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam.

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 2537/BNG-TACP ngày 15 tháng 7 năm 2016 về việc Ni-giê-ri-a mun nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan trao đổi cụ thể với Ni-giê-ri-a để thúc đẩy ký Bản ghi nhớ thương mại gạo với Bạn trong thời gian sớm nhất; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo CV số 2537);
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.