Công văn 6246/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý việc đưa tin không đúng sự thật về công tác phòng, chống dịch
Số hiệu: 6246/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6246/VPCP-KGVX
V/v xử lý việc đưa tin không đúng sự thật về công tác phòng, chống dịch

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Công an.

Trong thời gian qua, một số cơ quan báo chí, mạng xã hội đã đưa tin chưa đúng về công tác phòng, chống dịch; sử dụng hình ảnh, thông tin không đúng quy định về phòng, chống dịch, làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xử lý nghiêm hành vi cố ý thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch; cố tình lợi dụng, trục lợi trong thực thi nhiệm vụ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác PC dịch COVID-19;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ TTĐTCP, các Vụ: QHĐP, NC;
- Lưu: V
T, KGVX (2) CĐ.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.