Công văn 6209/VPCP-V.I năm 2016 giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cổ đông Công ty Cổ phần Hữu nghị Hà Nội
Số hiệu: 6209/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6209/VPCP-V.I
V/v giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cổ đông Công ty CP Hữu nghị Hà Nội

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Báo Dân trí số ra ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2016 có bài “Có một vụ “cà phê Xin Chào” kéo dài hơn 10 năm ở Hà Nội”; Báo Vietnamnet có bài “Vụ án “lạ” kéo dài 10 năm giữa thủ đô” phản ánh vụ việc khiếu nại, tố cáo của một số cổ đông của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Hà Nội. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6997/VPCP-V.I ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Hà Nội trước ngày 30 tháng 8 năm 2016.

- Bộ Công an kiểm tra phản ánh về việc Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án “chiếm đoạt con dấu” và báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5024/VPCP-V.I ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đơn tố cáo của một số cổ đông của Công ty Cổ phần Hữu Nghị Hà Nội trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Báo Dân trí, Báo Vietnamnet;
- VPCP:
BTCN, các PCN, các Vụ: ĐMDN, NC, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu:
VT, V.I (3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.