Công văn 6071/VPCP-TTĐT năm 2016 về kiểm tra xử lý thông tin báo nêu
Số hiệu: 6071/VPCP-TTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6071/VPCP-TTĐT
V/v kiểm tra xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Ngày 20 tháng 7 năm 2016, báo chí phản ánh việc m giả công văn, cấp chứng nhận trái phép cho hơn 800 sản phẩm thức ăn thủy sản tại Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản (thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, có hình thức xử lý nghiêm đi với tổ chức, cá nhân vi phạm; công bố công khai các sản phẩm không bảo đảm chất lượng và có biện pháp xử lý kiên quyết không để lưu hành các sản phẩm sai quy định; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trịnh Đ
ình Dũng (để b/c);
-
VPCP: BTCN (để b/c), các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Lê Mạnh Hà, Nguyễn Cao Lục; Vụ KTN;
- Lưu: VT, TTĐT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.