Công văn 6067/VPCP-KTN năm 2016 về phá rừng pơ mu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 6067/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6067/VPCP-KTN
V/v phá rừng pơ mu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Trong mấy ngày qua, báo chí liên tục đưa tin về vụ việc phá rừng tự nhiên pơ mu tại tiểu khu 351 thuộc khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung, Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: V.III, NC, TH;
- Lưu: VT, KTN (03), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 6845/VPCP-KTN năm 2016

Tiếp theo văn bản số 6067/VPCP-KTN ngày 21 tháng 7 năm 2016 về việc phá rừng pơ mu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả điều tra, xử lý vụ việc phá rừng, khai thác gỗ pơ mu trái phép tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trước ngày 25 tháng 8 năm 2016.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.