Công văn 5991/BKHĐT-PC năm 2021 bổ sung Danh mục dự án gặp khó khăn, vướng mắc để triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 5991/BKHĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Duy Đông
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5991/BKHĐT-PC
V/v bổ sung Danh mục dự án gặp khó khăn, vướng mắc để triển khai nhiệm vụ của TCT đặc biệt của TTCP về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị xây dựng Kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 3940/BKHĐT-PC ngày 22/6/2021 đề nghị quý Cơ quan phối hợp, triển khai việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công, dự án đầu tư kinh doanh và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được báo cáo rà soát khó khăn, vướng mắc của quý Cơ quan, tuy nhiên, các báo cáo rà soát chưa gửi kèm theo thông tin về các dự án cụ thể gặp khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết.

Đây là nhiệm vụ quan trọng do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện để tháo gỡ khó khăn, xóa bỏ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, đề nghị Quý Cơ quan quan tâm phối hợp, khẩn trương gửi bổ sung thông tin về các dự án cụ thể gặp khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết theo các Mẫu số 03, 04, 05 công văn số 3940/BKHĐT-PC ngày 22/6/2021 (gửi kèm theo).

Đề nghị quý Cơ quan lưu ý cung cấp thông tin các dự án theo các nội dung sau:

- Phân loại dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo nhóm các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C; phân loại dự án đầu tư kinh doanh theo nhóm các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (lưu ý tập trung vào các dự án có quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng, tác động đến phát triển kinh tế xã hội gặp khó khăn, vướng mắc cần được ưu tiên tháo gỡ và có khả năng được xử lý, giải quyết).

- Danh mục dự án đầu tư gặp khó khăn vướng mắc cần làm rõ các thông tin về quy mô, tổng vốn/tổng mức đầu tư của dự án và các nội dung vướng mắc theo Mẫu số 01 công văn số 3940/BKHĐT-PC .

Báo cáo của quý Cơ quan về vấn đề này xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế) trước ngày 12 tháng 9 năm 2021 để tổng hợp; đồng thời gửi bản mềm (file word và pdf) theo địa chỉ thư điện tử namphuong.mpi@gmail.com (liên hệ đ/c Hoàng Thị Nam Phương - sđt: 080.44981 - 0947.956.658 ).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: TH, KTĐP, GSTĐ, QLKKT, KTNN, KTCN, KTDV, KTĐN, KHGD, LĐVX, KCHT, PTDN, QLĐT, ĐTNN, ĐKKD (để xây dựng báo cáo);
- Lưu VP, PC (NP)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Duy Đông

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.