Công văn 5903/VPCP-V.I năm 2016 phản ánh của Đài truyền hình Việt Nam liên quan đến tiền hỗ trợ thủy lợi phí ở xã Tam Cường và xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
Số hiệu: 5903/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: 18/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5903/VPCP-V.I
V/v phản ánh của Đài truyền hình Việt Nam liên quan đến tiền hỗ trợ thủy lợi phí ở xã Tam Cường và xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Đài Truyền hình Việt Nam, Chương trình thời sự tối ngày 09 tháng 7 năm 2016 đưa tin phản ánh nhiều năm nay cán bộ xã Tam Cường và xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã ăn chặn tiền thủy lợi phí nội đồng mà Nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Thành ủy Hải Phòng;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.