Công văn 5794/NHNN-HTQT năm 2016 đề xuất hủy bỏ Dự án thành phần tại Quảng Trị và Thanh Hóa thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam
Số hiệu: 5794/NHNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Hoàng Thị Phương Hạnh
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Ngân hàng, tiền tệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5794/NHNN-HTQT
V/v đề xuất hủy bỏ các Dự án thành phần tại Quảng Trị và Thanh Hóa thuộc Chương trình phát triển ngành nước VN do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
            
(Vụ Kinh tế đối ngoại)

Phúc công văn số 5139/BKHĐT-KTĐN ngày 1/7/2016 về việc góp ý đxuất hủy bỏ các Dự án thành phần tại Thanh Hóa và Quảng Trị thuộc Chương trình phát trin ngành nước Việt Nam (Chương trình) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có ý kiến như sau:

- NHNN không phản đối với đề xuất dừng thực hiện các dự án thành phần của UBND tỉnh Quảng Trị và Thanh Hóa trong Khoản vay 2 và 3 thuộc Chương trình Phát triển ngành nước Việt Nam. Vừa qua, NHNN đã có văn bản hướng dn UBND tnh Quảng Trị và Thanh Hóa làm việc với ADB và thực hiện các thủ tục để hủy phần vốn vay theo đề xuất.

Về thủ tục điều chnh các Hiệp định Vay thuộc khoản vay 2 và 3 ca Chương trình: Để giảm phí cam kết phải trả đối với 2 dự án thành phn này, NHNN đxuất Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương hủy b các dự án thành phần, đồng thời giao NHNN gửi thư cho ADB đề nghị hủy vn, trong quá trình hoàn tất thủ tục sửa đổi Hiệp định Vay (Điều ước Quc tế) theo quy định của Luật Điều ước Quốc tế 2016.

- Đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị và Thanh Hóa làm việc với ADB thống nhất các nội dung điều chỉnh trong Hiệp định Vay, làm cơ sở để NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước sửa đổi các Hiệp định Vay theo quy đnh.

Trên đây là ý kiến của NHNN về đề xuất hủy bỏ các dự án thành phần thuộc Chương trình Phát triển ngành nước Việt Nam do ADB tài trợ NHNN xin gửi Quý Bộ để thực hiện thủ tục theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa;
- Lưu VP, HTQT.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Phương Hạnh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.