Công văn 492/BXD-KHCN năm 2016 áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 492/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/BXD-KHCN
V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nova Sasco

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 28/2016-CV-SC ngày 21/6/2016 của Công ty TNHH Nova Sasco về vướng mắc trong áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định tại Mục 4.15: “Trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy”, Công ty TNHH Nova Sasco đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho dự án Khu thương mại, dịch vụ, officetel và căn hộ xây dựng tại số 108-112B-114 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại Văn bản số 2037/PCCC&CNCH-P6 ngày 05/7/2016. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt quy định tại Mục 4.15 để lắp đặt hệ thống đường LPG cấp trong trần treo của công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt tại Văn bản số 2037/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Nova Sasco tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VP, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Quang Nhu