Công văn 47938/CT-HTr năm 2016 về trả lời chính sách thuế khi thay thế hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào đã kê khai
Số hiệu: 47938/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47938/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thakral One - Chi nhánh tại Hà Nội
(Đ/c: Tầng 18, tòa nhà Icon4, s 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đng Đa, TP Nội
MST: 0301798625-001)

Trả lời công văn số 030616CVT ngày 08/6/2016 và công văn bổ sung tài liệu ngày 22/6/2016 của Công ty TNHH Thakral One - Chi nhánh tại Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc thay thế hóa đơn VAT đầu vào đã kê khai, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

n c Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

"Điều 21. Xử hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

...2. Cơ quan thuế quản trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau:

- Hóa đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này.

- Hóa đơn chưa lập mà tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế;

...Điều 22. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

...Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

Điều 29. Hủy hóa đơn

...2. Các trường hợp hủy hóa đơn

...b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nht là mười (10) ngày k từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất".

Căn cứ các quy định trên:

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục thuế quận Bình Thạnh để xác định việc Công ty TNHH Mekong Network (người bán) sử dụng, kê khai hóa đơn mẫu số 01GTKT3/002, ký hiệu MK/15P, số 0000072. Trường hợp Chi cục thuế quận Bình Thạnh có văn bản xác nhận số hóa đơn nói trên đã lập đúng vi nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đã được Công ty TNHH Mekong Network kê khai, nộp thuế theo quy định thì Công ty TNHH Thakral One - Chi nhánh tại Hà Nội (người mua) không phải thực hiện thu hồi hóa đơn đã lập.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Thakral One - Chi nhánh tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra 1;
- Phòng Pháp Chế;

- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn