Công văn 4731/BYT-DP năm 2017 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng
Số hiệu: 4731/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4731/BYT-DP
V/v tăng cường phòng, chng dịch bệnh tay chân miệng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo giám sát của các địa phương từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước ghi nhận 43.162 trường hợp mắc tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 20.603 trường hợp nhập viện, không có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2016, số trường hợp nhập viện giảm 1,9%. Tuy nhiên, số mắc bệnh tay chân miệng trong các tuần gần đây có chiều hướng tăng và có nguy cơ tăng cao trong thời gian tới do đang là mùa dịch và học sinh tập trung vào năm học mới.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, huy động các ngành, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh tay chân miệng tại địa phương.

2. Chỉ đạo Sở Y tế:

- Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để dịch ngay khi phát hiện, không để dịch lan rộng, kéo dài.

- Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, lưu ý đối với các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo tại các bệnh viện và trong các cơ sở điều trị. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế.

- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh. Kiện toàn các đội cơ động chống dịch, cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị tuyến dưới khi cần thiết.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra và hỗ trợ các địa phương giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh và có biện pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp để khắc phục các tồn tại của địa phương, tập trung cao độ các biện pháp phòng chống dịch.

3. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với ngành y tế và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở về công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng theo khuyến cáo của Bộ Y tế: vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thực hiện ăn sạch, uống sạch, giữ bàn tay sạch; tổ chức các chiến dịch rửa tay bằng xà phòng, chiến dịch vệ sinh môi trường tại cộng đồng.

4. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với ngành y tế xây dựng kế hoạch chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho học sinh, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại các trường học, đặc biệt tại các trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình; ngay từ đu năm học mới, thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường, cung cấp đủ nước sạch; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục để tổ chức khám, điều trị và xử lý kịp thời dịch.

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của Đồng chí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ tr
ưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ: TT&TT, GD&ĐT (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục: YTDP, TT-KT, KCB, MT;
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur;
- Trung tâm TTGDSK Trung ương;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm: YTDP, TTGDSK các tỉnh, thành phố trực Trung ương;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.