Công văn 4674/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu vắc xin AstraZeneca
Số hiệu: 4674/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Bắc Hải
Ngày ban hành: 30/09/2021 Ngày hiệu lực: 30/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4674/TCHQ-GSQL
V/v về việc nhập khẩu vắc xin AstraZeneca

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Liên quan đến việc tiếp nhận lô vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca do Chính phủ Ô-xtrây-li-a viện trợ theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 2743/HQHN-GSQL ngày 30/9/2021, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hải quan cho tổ chức, cá nhân và đảm bảo chất lượng vắc xin nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc cho phép Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được đưa hàng hóa về bảo quản tại kho vắc-xin đạt GSP của chương trình Tiêm chủng quốc gia. Cục Hải quan thành phố Hà Nội yêu cầu người khai hải quan thực hiện việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm bảo quản, có trách nhiệm nộp Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan theo quy định trong vòng 30 ngày để được thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế;
- Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Hải

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.