Công văn 4525/BCT-XNK về tạm xuất tái nhập điện thoại di động để bảo hành, sửa chữa
Số hiệu: 4525/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4525/BCT-XNK
V/v tạm xuất tái nhập điện thoại di động để bảo hành, sửa chữa

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Phân phối công nghệ viễn thông FPT
(Địa chỉ: 63 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 181-2002/F9HCM/CV ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chi nhánh Công ty TNHH Phân phối công nghệ viễn thông FPT về việc tạm xuất tái nhập để bảo hành, sửa chữa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Chi nhánh Công ty TNHH Phân phối công nghệ viễn thông FPT được tạm xuất tái nhập 8 bộ điện thoại di động Vertu ra nước ngoài để bảo hành, sửa chữa theo hợp đồng bảo hành và sửa chữa số 01 ngày 01 tháng 4 năm 2011 ký với Nokia Pte Ltd (Singapore) và số 02 ngày 01 tháng 5 năm 2012 ký với Nokia Corporation (Phần Lan). Chi tiết hàng hóa tạm xuất tái nhập theo danh mục kèm theo công văn này.

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

3. Việc tạm xuất tái nhập thiết bị ra nước ngoài để bảo hành thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Hàng hóa tạm xuất để bảo hành, sửa chữa phải có các thông số phù hợp với hàng hóa đã nhập khẩu (ký hiệu, số serie, số IMEI (8 số đầu tiên),…) và hàng hóa tái nhập sau khi bảo hành, sửa chữa phải có các thông số phù hợp với hàng hóa đã tái xuất đi bảo hành, sửa chữa (ký hiệu, số serie, số IMEI (8 số đầu tiên,…).

5. Văn bản có giá trị thực hiện đến 30 tháng 9 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).trangnc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

DANH MỤC

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VERTU TẠM XUẤT TÁI NHẬP ĐỂ SỬA CHỮA, BẢO HÀNH
(Kèm theo Công văn số 4525/BCT-XNK ngày 29 tháng 5 năm 2012)

STT

Tên hàng

Số serie

Số lượng (Bộ)

Số hợp đồng

1

Ascent Ti KNURLED GREY M RM-267 AP6

A-026668

1

FDCVER8017

2

SIGNATURE S-SS BLACK RM-266V AP6

S-006684

1

FDCVER9031

3

CONSTELL PURE WHITE LE RHV-80573590AP6

C-080586

1

FDCVER9010

4

CONST VIVRE FUCHSIA RHV-80577476 AP6

C-081271

1

FDCVER9010

5

SIGNATURE S-RG CERAMIC RM-266V AP6

S-007285

1

FDCVER9035

6

SIGNATURE S-11 - PURE BLACK RM-266V AP6

S-035750

1

F9VER11P0801

7

SIGNATURE S-SS BLACK RM-266V AP6

S-015218

1

F9VER1021

8

CONSTELLATION T POL SS PINK RM-681V AP6

T-006307

1

F9VER11P1001

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.