Công văn 4288/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất đường
Số hiệu: 4288/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4288/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất đường

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Duy Hùng
(Địa chỉ: Số 8 đường Hữu Nghị, Hòa Lạc, TP. Móng Cái, Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 02/TMXNKDH ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Duy Hùng về việc xin tạm nhập tái xuất mặt hàng đường kính, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty làm thủ tục tạm nhập tái xuất mặt hàng đường tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành, không phải xin giấy phép của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;

- Lưu: VT, XNK.Liênbb (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.