Công văn 4111/BGDĐT-KHTC năm 2021 về trả lời kiến nghị của Công dân tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia và quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 4111/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Kim Sơn
Ngày ban hành: 20/09/2021 Ngày hiệu lực: 20/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4111/BGDĐT-KHTC
V/v trả lời kiến nghị của Công dân tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia và quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và văn bản của Bộ GDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các cơ sở giáo dục đào tạo.

Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được 75 phản ánh, kiến nghị (PAKN) của Công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, liên quan đến quy định tăng học phí trong tình hình dịch bệnh Covid-19 của Trường Đại học FPT (03 PAKN), Trường Cao đẳng FPT (06 PAKN), Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (06 PAKN), Trường Đại học Hoa Sen (01 PAKN), Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (17 PAKN), Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (03 PAKN), Trường Đại học Võ Trường Toản (01 PAKN), Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (33 PAKN), Học viện Bưu chính viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (01 PAKN) và 04 PAKN đề nghị giảm học phí trong tình hình dịch bệnh Covid-19 (nội dung chi tiết của các phản ánh, kiến nghị trích xuất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi kèm theo Công văn này).

Qua rà soát 75 kiến nghị của các Công dân cho thấy các PAKN tập trung vào 3 nhóm vấn đề liên quan đến học phí; lạm thu và thủ tục hành chính, Bộ GDĐT có ý kiến theo các nhóm vấn đề như sau:

1. Về vấn đề học phí:

a) Đa số các phản ánh các trường tăng học phí giữa thời điểm dịch bệnh; Học phí tăng không tỷ lệ với chất lượng, bên cạnh đó học trực tuyến không sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường nhưng vẫn tăng học phí; Ép sinh viên nộp học phí đúng thời điểm giãn cách gây khó khăn trong việc đi lại của sinh viên:

Về việc này, Bộ GDĐT đã có các văn bản số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021; số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 04/8/2021 gửi các bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong đó đề nghị mức thu học phí năm học 2021-2022 tối đa bằng năm học 2020-2021. Đồng thời, Bộ GDĐT trình Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (để áp dụng từ năm học 2021-2022), trong đó, tại Khoản 1 Điều 9, Khoản 1 Điều 10 và Khoản 1 Điều 11 đã quy định mức trần học phí năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục công lập bằng mức trần học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước quy định cho năm học 2020-2021.

Đối với các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, mức thu học phí thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục 2019. Tuy nhiên việc tăng học phí trong thời điểm hiện nay là không hợp lý, chưa chia sẻ khó khăn với gia đình phụ huynh và người học, cũng như toàn xã hội và không thực hiện đúng tinh thần và chủ trương của Chính phủ đề nghị các cơ sở giáo dục chia sẻ khó khăn với học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp.

Bộ GDĐT đề nghị các bộ ngành, UBDN tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện các ý kiến của Bộ GDĐT tại văn bản số 1505/BGDĐT-KHTC3277/BGDĐT-KHTC ; ghi nhận kiến nghị của nhân dân và xem xét, giữ ổn định học phí năm học 2021-2022 không tăng so với năm học 2020-2021 để thực hiện chủ trương chung của cả nước và ngành giáo dục đào tạo; đồng thời cùng chia sẻ khó khăn chung với cộng đồng, trích một phần nguồn thu học phí để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần có các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo với thủ tục đơn giản và phù hợp với yêu cầu giãn cách xã hội ở một số địa phương để hỗ trợ người học; đảm bảo cho sinh viên còn nợ, chưa nộp học phí được đăng ký học và thi bình thường, không để sinh viên phải bảo lưu hoặc nghỉ học dẫn đến việc học dang dở, chậm tiến độ do phải kéo dài thời gian học.

b) Về phản ánh có chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên nhưng một số trường yêu cầu nhiều thủ tục phiền phức, khó đáp ứng trong thời gian giãn cách xã hội: Về việc này, tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 đã quy định chi tiết chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020-2021 và hồ sơ, thủ tục quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội. Từ năm học 2021-2022 trở đi tiếp tục được thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ.

Bộ GDĐT đề nghị các bộ ngành, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc và các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý thực hiện đúng quy định tại Khoản 2 Điều 12, Khoản 5 Điều 13, Điều 17 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, công khai chính sách miễn, giảm học phí và mức thu, miễn giảm học phí, quy định thời gian thu học phí trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng; không yêu cầu thêm các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định, giảm tải tối đa các thủ tục không cần thiết, công khai để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, người học.

Trong điều kiện giãn cách xã hội, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận thông tin, hồ sơ, thủ tục qua hệ thống giao dịch điện tử, bưu điện và có các giải pháp giãn, hoãn thời gian cung cấp hồ sơ, minh chứng có xác nhận của nơi cư trú trong trường hợp sinh viên, người học chưa thể cung cấp ngay được (tạm thời sử dụng các bản scan hoặc bản chụp...). Sau khi hết thời hạn giãn cách xã hội, sinh viên sẽ hoàn thiện thực hiện nộp đơn và hồ sơ bản cứng trực tiếp hoặc qua bưu điện cho nhà trường để phục vụ rà soát, thẩm tra hồ sơ theo quy định. Ngoài ra, đối với trường hợp sinh viên đã nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách trước đây mà trong đó có hồ sơ minh chứng trùng với yêu cầu hồ sơ của trường thì nhà trường không được yêu cầu sinh viên phải nộp lại hồ sơ minh chứng đó (trừ trường hợp hồ sơ minh chứng thay đổi hàng năm như hộ nghèo, cận nghèo...) và các trường hợp cần thiết, chủ động phối hợp với cơ quan công an để khai thác (đối chiếu) hoặc xác nhận dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không gây khó khăn cho người học.

Ngoài ra, trong thời gian qua Bộ GDĐT còn nhận được các PAKN của một số Công dân về việc tăng học phí quá cao và yêu cầu hồ sơ hỗ trợ học phí bất hợp lý trong bối cảnh giãn cách xã hội của Trường ĐH FPT; tăng học phí, ép đóng học phí đúng hạn, thu thêm tiền tài liệu của Trường ĐH Hutech. Bộ GDĐT đã trả lời tại Công văn số 3491/BGDĐT-KHTC và Công văn số 3490/BGDĐT-KHTC ngày 17/8/2021 (gửi đính kèm).

2. Về có trường thu thêm phí tài liệu trong bối cảnh dạy học trực tuyến:

Về việc này, Bộ GDĐT đề nghị các bộ ngành, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc và các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý thực hiện theo đúng Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, áp dụng từ năm học 2021-2022. Trong đó quy định đối với khoản thu dịch vụ khác (ngoài học phí) được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục 2019, Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 Nghị định 81/2021/NĐ-CP; theo đó Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thủ trưởng cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện công khai, minh bạch, giải trình với xã hội về căn cứ, phương pháp xác định, tính giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với các dịch vụ do đơn vị xác định mức giá, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh kéo dài, cả xã hội đang rất khó khăn. Đề nghị hạn chế tối đa phát sinh các khoản ngoài học phí và cần có chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp đối với các khoản thu đã quy định và tiếp tục quán triệt thực hiện Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021 và Công văn số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 04/8/2021 về chấn chỉnh lạm (gửi đính kèm).

3. Về phản ánh có trường không tối giản thủ tục hành chính theo văn bản số 3491/BGDĐT-KHTC của Bộ GDĐT mà chỉ gia hạn thời gian nộp hồ sơ bản cứng về nhà trường:

Theo Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, áp dụng từ năm học 2021-2022 đã quy định công dân có thể gửi hồ sơ hưởng chế độ chính sách về nhà trường theo các hình thức trực tiếp, qua bưu điện hoặc hệ thống giao dịch điện tử.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 và giãn cách xã hội hiện nay, trường hợp nhà trường có hệ thống giao dịch điện tử (cổng thông tin dịch vụ) để tiếp nhận hồ sơ chế độ chính sách thì sinh viên có thể gửi hồ sơ theo hình thức này để được giải quyết. Trường hợp nhà trường chưa có hệ thống giao dịch điện tử, để tạo điều kiện sinh viên thuộc đối tượng chính sách sớm được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước hoặc chính sách miễn giảm học phí đặc thù riêng của nhà trường, nhà trường có thể nghiên cứu cho phép sinh viên gửi đơn và hồ sơ minh chứng theo hình thức trực tuyến (qua thư điện tử theo địa chỉ của nhà trường bằng bản scan hoặc bản chụp). Sau khi hết thời hạn giãn cách xã hội, sinh viên sẽ phải thực hiện nộp đơn và hồ sơ bản cứng trực tiếp hoặc qua bưu điện cho nhà trường để phục vụ rà soát, thẩm tra hồ sơ theo quy định.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, Bộ GDĐT đã có các văn bản số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2021, số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 04/8/2021 về việc thực hiện các khoản thu năm học 2021-2022 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo áp dụng từ năm học 2021-2022.

Đề nghị các bộ ngành, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo trách nhiệm được giao tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục thực hiện các nội dung sau:

(i) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc và các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý giữ ổn định học phí không tăng so với năm học 2020-2021, đồng thời bố trí đủ kinh phí thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Ngoài ra có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nhằm; Chỉ đạo cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và công tác thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Giám sát việc thực hiện quy định về kê khai, niêm yết giá vật tư, thiết bị giáo dục, SGK trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định.

(ii) Kịp thời giải đáp, xử lý các phản ánh, kiến nghị của Công dân, Cử tri, Đại biểu Quốc hội,... công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi về quản lý giáo dục được Chính phủ giao tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ GDĐT đối với các vấn đề Công dân kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở giáo dục đào tạo cần rà soát chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, xử lý kịp thời và giải đáp đầy đủ các vướng mắc tránh tình trạng để công dân kiến nghị kéo dài.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ (để tổng hợp, cập nhật trên cổng DVCQG);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn

 

TỔNG HỢP PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

(Kèm theo Công văn số 4111/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2021 của Bộ GDĐT)

STT

Tên trường

Họ tên người phản ánh

Quan hệ với cơ sở GDĐT

Nội dung phản ánh

1

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học quốc gia TP.HCM

Nguyễn Mạnh Luật

Phụ huynh

tăng học phí chương trình tiên tiến từ 40 triệu lên 45 triệu đồng

2

Nguyễn Thị Đây

Phụ huynh

tăng học phí chương trình tiên tiến từ 40 triệu lên 45 triệu

3

Lâm Minh Thơ

Phụ huynh

mức học phí của chương trình tiên tiến năm học 2021-2022 tăng lên từ 40 triệu lên 45 triệu đồng

1

Đại học Hoa Sen

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Sinh viên

trường ĐH Hoa Sen yêu cầu SV đóng học phí từ 24/08-30/8/2021 trong thời gian giãn cách xã hội

1

ĐH Quốc Tế Hồng Bàng

Trần Kim Thủy

Sinh viên

Trường bắt sinh viên nộp học phí sớm trong ngày giãn cách

2

Đặng Thanh Luật

 

Trường thu học phí trong thời gian giãn cách, bên cạnh đó giảm 5% học phí thay vì 15% - 20% như năm trước

3

Trần Phạm Phi Quỳnh

Sinh viên

Trường bắt sinh viên nộp học phí sớm trong ngày giãn cách

4

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Sinh viên

tăng học phí với sinh viên đã bảo lưu

5

Nhâm Hoàng Yến Oanh

Sinh viên

Học phí của trường thì quá cao trong khi chúng em không sử dụng cơ sở vật chất của trường. Chúng em cũng đã kiến nghị với trường về việc xem xét giảm học phí nhưng trường không đồng ý

6

Cao Thị Quỳnh Như

Sinh viên

nộp học phí sớm trong ngày giãn cách, học phí của trường thì quá cao trong khi chúng em không sử dụng cơ sở vật chất của trường.

7

Nguyễn Huỳnh Đăng Huy

Sinh viên

nhà trường bắt buộc học sinh đóng học phí trong thời gian giãn cách xã hội, giảm 5% học phí thay vì 15% - 20% như năm trước

8

Hoàng Hảo Ý

Sinh viên

nhà trường bắt buộc học sinh đóng học phí trong thời gian giãn cách xã hội, giảm 5% học phí thay vì 15% - 20% như năm trước

9

Trần Quốc Đạt

Sinh viên

Yêu cầu giảm học phí và lùi thời gian đóng học phí do đang bị giãn cách xã hội

10

Trần Thị Tam Lang

Sinh viên

kéo dài thời hạn đóng học phí trong tình hình dịch bệnh khó khăn

11

Lưu Minh

Sinh viên

Bắt buộc sinh viên đóng học phí trong mùa khó khăn

12

Nguyễn Đức Trí

Sinh viên

Yêu cầu giảm học phí và lùi thời gian đóng học phí do đang bị giãn cách xã hội

13

Nguyễn Lê Minh Tuấn

Sinh viên

Lùi thời hạn đóng học phí do đang trong thời gian giãn cách xã hội

14

Nguyễn Thái Minh Huyền

Sinh viên

Lùi thời hạn đóng học phí do đang trong thời gian giãn cách xã hội

15

Nguyễn Thuỳ Hoàng Yến

Sinh viên

Trường quốc tế Hồng Bàng không hỗ trợ sinh viên, không giảm học phí

16

Trần Huỳnh Tuyết Lam

Sinh viên

Phản ánh về thời gian thu học phí và giảm học phí cho sinh viên

17

Nguyễn Vi Ngọc Nguyên

Sinh viên

Phản ánh về thời gian thu học phí trong thời điểm giãn cách xã hội

1

Cao đng FPT POLYTECHNIC

Đỗ Khắc Trung

Sinh viên

nhà trường tăng học phí trong mùa dịch, chính sách giảm học phí gây khó dễ cho sinh viên khi thực hiện

2

Bùi Quang Tú

Sinh viên

Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic đã tăng học phí ngay giữa lúc dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp và khó khăn gây nhiều ảnh hưởng về mặt kinh tế cũng hoàn cảnh các bạn sinh viên đang gặp khó khăn và khi đưa ra chính sách hỗ trợ học phí là 25% nhưng thủ tục rất rườm rà và phức tạp gây cản trở việc hoàn tất thủ tục và hồ sơ

3

Trần Hoàng Lan Anh

Sinh viên

Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic tăng học phí trong tình hình dịch COVID 19

4

Đỗ Khắc Trung

Sinh viên

kiến nghị về học phí tăng từ 4,6 triệu lên 5 triệu mặc cho SV không sử dụng các dịch vụ công ích của nhà trường

5

Lê Hoàng Minh Thư

Sinh viên

Tăng học phí của trường FPT Polytechnic trong mùa dịch

6

Chu Nguyễn cẩm Phương

Sinh viên

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC HCM TĂNG HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TRONG MÙA DỊCH GIÃN CÁCH KHÓ KHĂN

7

Nguyễn Thị Thanh Mai

Sinh viên

Trường FPT Aptech tăng học phí năm học 2021- 2022

8

Nguyen Thi Bich Ngoc

Sinh viên

Hỗ trợ học phí Đại học FPT sau khi có CV số 3419/BGDĐT-KHTC

9

Phạm Văn Minh

Phụ huynh

Trường đại học FPT tăng học phí và yêu cầu thủ tục gây khó khăn để nhận được hỗ trợ học phí

1

Công dân chỉ kiến nghị chung vấn đề về học phí, không nêu rõ kiến nghị với trường nào

Huỳnh Minh Nhựt

 

Đóng tiền học phí

2

Vũ Thị Hoàng Yến

 

Học phí đại học

3

Võ Mai Quang Hiển

Sinh viên

Yêu cầu giảm học phí đối với các trường đại học tư

4

Võ Mai Quang Hiển

Sinh viên

Phản ánh về việc chưa có chính sách hỗ trợ học phí chính đáng mùa dịch

1

Đại Học Hutech TPHCM

Nguyễn Phương Thảo Linh

Sinh viên

Phản ánh về việc học phí cũng như cách hỗ trợ từ Đại Học Hutech TPHCM

2

Nguyễn Ngọc Thuỵ Uyển Nhi

Sinh viên

Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM tăng tiền tài liệu và những bất cập khác

3

Nguyễn Thế Thanh Tiến

Sinh viên

Học phí, chất lượng giảng dạy không xứng đáng với tiền đã bỏ ra

4

Nguyễn Thị Tú Anh

Sinh viên

Vấn đề gia hạn học phí trong mùa dịch

5

Nguyễn Thị Tú Anh

Sinh viên

xem xét lại học phí trong mùa dịch, tình hình dịch bệnh kéo dài gây khó khăn cho kinh tế, mong Bộ Giáo dục và đào tạo xem xét lại và giảm học phí của trường đại học Công nghệ TPHCM xuống 50% để giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình

6

Nguyễn Trường Duy

Sinh viên

phản ánh về việc học phí và giảm học phí của Đại học Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh

1

Học viện Bưu chính Viễn Thông

Nguyễn Quốc Khang

 

Cơ sở vật chất và học phí trường Học viện Bưu chính Viễn Thông

1

Trường Đại học Kinh tế tài chính Tp.HCM

Trần Trọng Tuyển

Sinh viên

Đề nghị Trường Đại học Kinh tế tài chính Tp.HCM giảm học phí cho sinh viên

2

Võ Nguyễn Khánh Linh

Sinh viên

Đề nghị đại học kinh tế tài chính thành phố Hồ Chí Minh giảm học phí mùa dịch cho sinh viên

3

Đoàn Thị Thuý Lê

Sinh viên

Yêu cầu trường ĐH Kinh tế-Tài chính tp.HCM xem xét về việc giảm học phí

4

Lê Tn Tài

Sinh viên

Đề nghị Trường Đại học Kinh tế tài chính Tp.HCM giảm học phí cho sinh viên

5

Nguyễn Phùng Nhật Duy

Sinh viên

Trong tình hình dịch căng thẳng nhà trường không giảm học phí để chia sẻ cho các bậc PH trong mùa dịch mà còn tăng phí tài liệu

6

Đồng Nguyễn Hương Quỳnh

Sinh viên

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM gây khó khăn trong việc hỗ trợ giảm học phí trong tình hình dịch bệnh

7

Vũ Thanh Hải

Sinh viên

Đề nghị Trường Đại học Kinh Tế-Tài chính TPHCM không tăng học phí và giảm học phí mùa dịch

8

Vũ Thanh Hải

Sinh viên

Đề nghị giảm học phí mùa dịch

9

Đỗ Thanh Nhàn

Sinh viên

giảm nhẹ học phí cho các sinh viên đang học tại trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh

10

Ngô Thị Thuý Vi

Sinh viên

Vấn đề học phí và giảm học phí hỗ trợ sinh viên mùa dịch

11

Ngô Thị Mỹ Uyên

Sinh viên

Đề nghị giảm học phí hỗ trợ sinh viên mùa dịch

12

Nguyễn Phi Long

Sinh viên

trường đại học UEF không hỗ trợ học phí cho sinh viên mùa dịch

13

Nguyễn Phi Long

Sinh viên

trường đại học UEF tăng học phí

14

Nguyễn Khôi Nguyên

Sinh viên

Đề nghị giảm học phí hỗ trợ sinh viên mùa dịch

15

Mai Lê Phương Trinh

Sinh viên

Trường đại học UEF gây khó khăn tài chính cho sinh viên trong mùa dịch covid và chất lượng học tập

16

Nguyễn Đinh Tường Vy

Sinh viên

Học phí trường Đại học Kinh tế Tài Chính giữa mùa dịch Covid

17

Nguyễn Lê Minh Thảo

Sinh viên

Phản ánh về việc học phí không phù hợp trong mùa dịch COVID 19 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh - UEF

18

Nguyễn Thị Phương Hoa

Sinh viên

trường đại học UEF gây khó khăn vấn đề học phí trong thời gian dịch bệnh

19

Lê Thị Thanh Hương

Sinh viên

Phản ánh về việc trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính tăng học phí trong mùa dịch và nhiều ý kiến khác

20

Trương Thị Mỹ Hằng

Sinh viên

Về vấn đề học phí và giảm học phí cho sinh viên trong mùa dịch tại trường Kinh Tế-Tài Chính UEF

21

Võ Ngọc Dịu Thảo

Sinh viên

Học phí và chi phí học tập tăng chưa hợp lý trong mùa dịch

22

Đoàn Quốc Vinh

Sinh viên

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM KHÔNG GIẢM HỌC PHÍ HỌC ONLINE MÙA DỊCH

23

Đinh Châu Anh

Sinh viên

Học phí của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM

24

Đặng Trần Nhật Vy

Sinh viên

Phản ánh về việc Trường Đại học Kinh Tế-Tài chính không hỗ trợ học phí mùa dịch

25

Nguyễn Lê Minh Trí

Sinh viên

học phí và giảm học phí của Đại học Kinh tế Tài chính

26

Nguyễn Anh Khá

Sinh viên

Trường đại học Kinh tế - Tài chính không giảm học phí khi học online và còn tính thêm phí phụ thu

27

Bùi Lưu Thái Như Ý

Sinh viên

Trường ĐH Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) tăng học phí trong mùa dịch bệnh căng thẳng và chính sách đối đãi sinh viên tệ

28

DƯƠNG ANH TÚ

Sinh viên

Học phí tỷ lệ nghịch với chất lượng dạy online

29

Phạm Trường Huy

Sinh viên

Giảm Học Phí và nâng cao chất lượng giảng dạy của trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TPHCM (UEF)

30

NGUYỄN VĂN HÀ

Sinh viên

PHẢN ÁNH VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP. HCM (UEF)

31

Trần Đức Duy

Sinh viên

Học phí trường đại học kinh tế tài chính TPHCM (UEF)

32

Nguyễn Bảo Thy

Sinh viên

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính tăng phí tài liệu và không có hoạt động thiết thực về việc giảm học phí trong mùa dịch

33

Vũ Thị Minh Dung

Sinh viên

Giảm học phí cho sinh viên

1

Đại học Võ Trường Toản

Trần Thị Hải Yến

Sinh viên

tăng 10% học phí và không có chính sách hỗ trợ giảm học phí phù hợp