Công văn 3980/SGTVT-QLVT năm 2021 về đề xuất hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
Số hiệu: 3980/SGTVT-QLVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đào Việt Long
Ngày ban hành: 03/09/2021 Ngày hiệu lực: 03/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3980/SGTVT-QLVT
V/v đề xuất hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện văn bản số 30/SCHTP ngày 27/8/2021 của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong lĩnh vực vận tải. Sở Giao thông vận tải đã có văn bản 3935/SGTVT-QLVT ngày 30/8/2021 gửi Công an Thành phố và các sở, ngành có liên quan để lấy ý kiến về hoạt động vận tải đối với loại hình này.

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người dân, đảm bảo công phòng chống dch Covid-19, Sở Giao thông vận ti báo cáo, đề xuất UBND Thành phố nội dung sau:

1. Về thi gian hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh của nhân viên giao hàng chỉ được hoạt động từ 09h00 đến 20h00 hàng ngày.

2. Chỉ đạo các S: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu nhân viên giao hàng khi vận chuyn, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính phải có Giấy chng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 còn thời hạn theo quy định của ngành y tế.

3. Chỉ đạo Sở Y tế nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tự tổ chức xét nghiệm làm cơ sở để các đơn vị triển khai, thực hiện.

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid
-19 TP;
- Đ/c Nguyễn Mạnh Quy
n-PCT UBND TP;
- Đ/c Giám đ
c Sở;
(
Để báo cáo)
- Công an Thành ph;
- Các Sở: Y t
ế, Công Thương, Nông nghiệp&PTNN;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, QLVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đào Việt Long

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.