Công văn 3941/SCT-QTLM năm 2021 về tuân thủ quy định vận chuyển hàng hóa bằng mô tô, xe hai bánh
Số hiệu: 3941/SCT-QTLM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Thị Phương Lan
Ngày ban hành: 14/09/2021 Ngày hiệu lực: 14/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3941/SCT-QLTM
V/v tuân thủ quy định vận chuyển hàng hóa bằng mô tô, xe hai bánh.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021.

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực Công Thương

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Sở Công Thương phối hp với Công an Thành phố thực hiện cấp Giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực Công Thương trong Vùng 1 để được thuận lợi trong cung ứng, lưu thông hàng hóa, phục vụ an sinh xã hội trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.

Căn cứ hướng dẫn của các sở, ngành về quy định hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa bằng xe mô tô, xe hai bánh tại Vùng 1 trên địa bàn Thành phố, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị đã được cấp Giấy đi đường có nhận diện cho nhân viên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung:

1. Hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa bằng xe mô tô, xe hai bánh của Doanh nghiệp phải thực hiện theo thời gian quy định: từ 09h00 đến 20h00 hàng ngày tại Vùng 1.

2. Thông báo, chấn chỉnh đội ngũ nhân viên giao hàng được cấp Giấy đi đường có nhận diện không làm thêm bên ngoài, không nhận chuyển hàng của các doanh nghiệp khác, nhóm giao hàng trên ứng dụng xã hội (Facebook, Zalo...).

3. Trường hp nhân viên đã được cấp Giấy đi đường có nhận diện của doanh nghiệp, đơn vị xin nghỉ việc, phải thực hiện thu hồi Giấy đi đường, báo cáo và gửi Giấy đã thu hồi về Sở Công Thương theo quy định.

Doanh nghiệp, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát việc tuân thủ các quy định vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe hai bánh của đơn vị được cấp Giấy đi đường có nhận diện. Lực lượng chức năng các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Công Thương thông báo, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố (để b/cáo);
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an Thành phố
- Lưu VT, QLTM.

Q.GIÁM ĐỐC
Trần Thị Phương Lan

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.