Công văn 3853/SCT-QLTM năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực Công thương
Số hiệu: 3853/SCT-QLTM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Thị Phương Lan
Ngày ban hành: 05/09/2021 Ngày hiệu lực: 05/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3853/SCT-QLTM
V/v hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực Công Thương

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực Công Thương;
- Các đơn vị quản lý kinh doanh, khai thác chợ;
- Các đơn vị điện lực Hà Nội.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Hướng dẫn của Công an Thành phố về việc cấp Giấy đi đường có nhận diện, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương thông báo nội dung “Hướng dẫn” hỗ trợ cấp Giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ (gọi tắt là các doanh nghiệp), các đơn vị điện lực thuộc lĩnh vực Công Thương trong Vùng 1 để sớm triển khai thực hiện theo quy định (có nội dung hướng dẫn của Sở Công Thương và Thông háo quy trình xét duyệt, cấp Giấy đi đường của Công an Thành phố gửi kèm). Chi tiết đăng tải trên trang web của Sở Công Thương Hà Nội: congthuong.hanoi.gov.vn

Đề nghị các doanh nghiệp, các đơn vị điện lực triển khai thực hiện theo “Hướng dẫn”, chịu trách nhiệm trước Sở Công Thương, Công an Thành phố và trước pháp luật về các đối tượng đề xuất (con người, phương tiện vận chuyển), chỉ được đề xuất các đối tượng được phép đi làm việc và phương tiện vận chuyển theo quy định; đối với các đơn vị kinh doanh còn phải chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn, chất lượng... hàng hóa kinh doanh theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Sở Công Thương thông báo, đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện. Trong trường hợp có hướng dẫn mới của Thành phố, Sở Công thương sẽ thông báo để các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP;
- Đ/c PCT Ng. Mạnh Quyền;
- Công an Thành phố;
- Phòng CSGT- CATP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
-
Lưu VT, QLTM.

Q. GIÁM ĐỐC
Trần Thị Phương Lan

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG CÓ NHẬN DIỆN CHO NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN
(ban hành kèm theo Công văn số 3853/SCT-QLTM ngày 05/9/2021)

I. ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG:

1. Lĩnh vực kinh doanh mặt hàng thiết yếu thuộc lĩnh vực Công Thương:

a. Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh siêu thị (theo danh sách đính kèm)

b. Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện ích (theo danh sách đính kèm).

c. Đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ (có danh sách kèm theo).

d. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi (theo danh sách đính kèm).

e. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, LPG (đã được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận của lĩnh vực này).

f. Doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường của TP Hà Nội (Theo danh sách đính kèm).

g. Doanh nghiệp kinh doanh chuỗi nhu yếu phẩm thiết yếu khác thuộc lĩnh vực Công Thương (tã, bỉm, sữa, băng vệ sinh,...) (Theo danh sách đính kèm).

2. Lĩnh vực logistics (Theo danh sách đính kèm).

3. Lĩnh vực xuất nhập khẩu (Theo danh sách đính kèm).

4. Lĩnh vực thương mại điện tử (Theo danh sách đính kèm).

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Bước 1: Các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực Công Thương chuẩn bị 03 file mềm/bản scan (theo nhu cầu đăng ký) các tài liệu sau:

1. Công văn đề nghị của doanh nghiệp đơn vị (có ký tên, đóng dấu), lưu ý doanh nghiệp, đơn vị cung cấp đầu mối liên lạc (tên, địa chỉ, điện thoại, email…)

2. Lập các danh sách theo mẫu

Để thuận tiện công tác tổng hợp, tùy theo nhu cầu đề xuất, Doanh nghiệp tạo các file Excel theo định dạng: Nội dung hỗ trợ_Lĩnh vực_ Công ty

Ví dụ: Giấy đi đường_Tên cửa hàng kinh doanh_Tên Công ty....

Xe máy_ Tên cửa hàng kinh doanh_tên Công ty...

Ô tô_ Tên cửa hàng kinh doanh_tên Công ty...

TT

Tên Tài liệu

Biểu mẫu

Định dạng

1

Danh sách nhân viên đi làm

Mu 1

File excel

2

Danh sách phương tiện vận chuyển hàng hóa xe máy

Mu 2

File excel

3

Danh sách phương tiện vận chuyển hàng hóa ô tô

Mẫu 2

File excel

Bước 2: Doanh nghiệp gửi mail các tài liệu nêu trên về địa chỉ email: giaydiduong.soct@gmail.com

Bước 3: Sở Công Thương tiếp nhận và xử lý hồ sơ

1. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Sở Công Thương sẽ tổng hợp và gửi Công an Thành phố xem xét, cấp xác nhận theo quy định.

2. Trường hợp doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực quản lý hoặc hồ sơ không hợp lệ: Sở Công Thương sẽ tổng hợp, lập danh sách nêu rõ lý do và niêm yết trên trang web www.congthuong.hanoi.gov.vn - mục Phòng chống Covid để doanh nghiệp, đơn vị biết, theo dõi.

Bước 4: Sau khi nhận được kết quả xử lý hồ sơ từ Công an Thành phố, Sở Công Thương sẽ gửi kết quả cho doanh nghiệp qua email doanh nghiệp đã đăng ký với Sở.

Liên hệ điện thoại đầu mối:

STT

Địa bàn đơn vị đóng trụ sở chính

Điện thoại liên hệ

1

Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Ba Vì, Gia Lâm

024.22155572

2

Cầu Giấy, Đống Đa, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Thường Tín, Mỹ Đức, Mê Linh, Chương Mỹ,

024.62691272

3

Ba Đình, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoài Đức, Thanh Trì, Phúc Thọ, Quốc Oai,

024.62691251

4

Thanh Oai, Thạch Thất, Ứng Hòa, Đan Phượng, Sơn Tây, Đông Anh

024.62691250

II. LĨNH VỰC ĐIỆN NĂNG:

Đối tượng: các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động điện lực gồm: truyền tải điện, phân phối điện và bán lẻ điện thuộc Vùng 1.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Bước 1: Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động điện lực chuẩn bị 03 file mềm/bản scan (theo nhu cầu đăng ký) các tài liệu sau:

1. Công văn đề nghị của doanh nghiệp đơn vị (có ký tên, đóng dấu), lưu ý doanh nghiệp, đơn vị cung cấp đầu mối liên lạc (tên, địa chỉ, điện thoại, email...)

2. Lập các danh sách theo mẫu

Để thuận tiện công tác tổng hợp, tùy theo nhu cầu đề xuất, Doanh nghiệp tạo các file Excel theo định dạng: Nội dung hỗ trợ_Lĩnh vực_ Công ty...

Ví dụ: Giấy đi đường_ Phân phối điện_ Công ty....

Danh sách xe máy_ Truyền tải điện_Công ty...

Danh sách ô tô_Bán lẻ điện_ Công ty...

TT

Tên Tài liệu

Biểu mẫu

Định dạng

1

Danh sách cán bộ nhân viên đi làm

Mu 1

File excel

2

Danh sách phương tiện vận chuyển hàng hóa xe máy

Mu 2

File excel

3

Danh sách phương tiện vận chuyển hàng hóa ô tô

Mu 2

File excel

Bước 2: Doanh nghiệp, đơn vị gửi email các tài liệu về địa chỉ email: nguyenvietanh_soct@hanoi.gov.vn

- Yêu cầu thông tin phải cụ thể vị trí, lịch trình, cung đường, ngày giờ đăng ký di chuyển.

- Đối với Lãnh đạo và nhân viên thực hiện xử lý công việc, xử lý các dịch vụ công: thực hiện chế độ làm việc luân phiên, có phân công rõ ràng, đăng ký rõ địa điểm lưu trú, địa điểm làm việc, cụ thể vị trí, lịch trình, cung đường, ngày giờ đăng ký di chuyển.

- Đối với cán bộ, nhân viên điều độ vận hành: thực hiện 3 tại chỗ, chỉ di chuyển trong ngày đổi ca và cụ thể lộ trình, địa điểm đi đến đầy đủ.

- Đối với cán bộ, nhân viên phục vụ công tác kiểm tra, xử lý sự cố lưới điện: đơn vị đăng ký và bố trí theo lịch đảm bảo duy trì tối thiểu theo từng khu vực cụ thể. Trong trường hợp phát sinh cần bổ sung, đơn vị liên hệ với Sở Công Thương qua số liên hệ nóng để phối hợp Công an Thành phố cấp bổ sung trong thời gian sớm nhất.

Bước 3: Sở Công Thương tiếp nhận và xử lý hồ sơ

1. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Sở Công Thương sẽ tổng hợp và gửi Công an Thành phố xem xét, cấp xác nhận theo quy định.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực quản lý hoặc hồ sơ không hợp lệ: Sở Công Thương sẽ tổng hợp, lập danh sách nêu lý do và niêm yết trên trang web www.congthuong.hanoi.gov.vn - mục Phòng chống Covid để doanh nghiệp biết, theo dõi.

Bước 4: Sau khi nhận được kết quả xử lý hồ sơ từ Công an Thành phố, Sở Công Thương sẽ gửi kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp qua email đã đăng ký với Sở.

Liên hệ điện thoại đầu mối:

TT

Tên cán bộ

Điện thoại liên hệ

1

Đ/c: Nguyễn Khắc Văn - Phó Trưởng phòng QLNL

0904.576.628

2

Nguyễn Việt Đức - Phó Trưởng phòng QLNL

0947.566.866

3

Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phòng QLNL

0904.750.466

III. LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Thực hiện quy định tại nhóm 6 theo Thông báo Quy trình xét duyệt, cấp Giấy đi đường, Thẻ mua hàng thiết yếu tại Vùng 1 theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 do Công an Thành phố ban hành.

Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Công an xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn

Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sớm liên hệ với Công an khu vực để được hỗ trợ.

Thông tin hỗ trợ: Đ/c Ngô Quốc Ca: 0989 787569./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN