Công văn 3790/TCT-CS năm 2017 trả lời kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn ICONIC GROUP
Số hiệu: 3790/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3790/TCT-CS
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH ICONIC GROUP.

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH ICONIC GROUP.
(Đ/c: 66/22 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, TP.HCM)

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Công ty TNHH ICONIC GROUP (sau đây gọi là Công ty) qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ về việc Công ty đã có công văn số 01/CV-IG/17 ngày 07/6/2017 gửi Chi cục Thuế quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hỏi về hoạt động kinh doanh đặt phòng ở nước ngoài, nhưng đến nay, Công ty chưa nhận được văn bản trả lời của Chi cục Thuế quận 3 và đề nghị Tổng cục Thuế yêu cầu Chi cục Thuế quận 3 sớm trả lời.

Về vấn đề này, Chi cục Thuế quận 3 đã có công văn trả lời số 6964/CCT-TTHT ngày 04/7/2017 (bản phô tô gửi kèm theo) và đã gửi cho Công ty qua đường văn thư theo đúng quy chế làm việc của Chi cục Thuế quận 3. Trường hợp Công ty có nhu cầu nhận bản chính thì đề nghị Công ty liên hệ với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của Chi cục Thuế quận 3 để được nhận trực tiếp văn bản trả lời của Chi cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Chi cục Thuế quận 3 để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp-VPCP;
- Cục Thuế TP. HCM;
- Chi cục Thuế Q3-TP.HCM;
- Website-TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.