Công văn 3643/BKHĐT-KTCN xác nhận xe mô tô chuyên dụng chưa sản xuất được trong nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 3643/BKHĐT-KTCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3643/BKHĐT-KTCN
V/v xác nhận xe mô tô chuyên dụng chưa sản xuất được trong nước

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công an (Cục Tài chính)

Phúc đáp công văn số 908/V22-P5 ngày 12/4/2012 của quý Bộ về việc xác nhận xe mô tô chuyên dụng phục vụ lực lượng vũ trang, sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Loại xe mô tô do công an tỉnh Sóc Trăng, công an thành phố Cần Thơ nhập khẩu từ Nhật Bản, có dung tích xi lanh 223cc, ký hiệu CB223S là loại xe mô tô đặc chủng phục vụ cho lực lượng vũ trang.

Qua rà soát thực tế các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe mô tô trong nước, đến nay các doanh nghiệp trong nước chỉ sản xuất được loại xe mô tô dưới 150cc, chưa sản xuất, lắp ráp có quy mô công nghiệp loại xe mô tô đặc chủng nêu trên. Theo công văn số 4119/BCT-CNNg ngày 16/5/2012 của Bộ Công Thương, xác nhận loại xe mô tô ký hiệu CB223S, dung tích xi lanh 223cc nêu trên chưa được sản xuất trong nước. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận xe mô tô nêu trên chưa sản xuất được trong nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành sửa đổi một số danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 cho phù hợp với thực tế và sẽ chỉnh sửa nội dung liên quan đến năng lực sản xuất xe mô tô nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý cơ quan thực hiện theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt