Công văn 3641/BGDĐT-GDĐH công bố thông tin xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3641/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3641/BGDĐT-GDĐH
V/v Công bố thông tin xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn trường, chọn ngành đào tạo trong đợt xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 và giúp các trường công bố công khai thông tin của các đợt xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

1. Công bố công khai đường dây nóng (điện thoại, email,..) hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc tổ chức xét tuyển của trường trước 01/8/2016.

Thông tin đường dây nóng của Trường đề nghị báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo địa chỉ e-mail: htnga@moet.gov.vn.

2. Ngay sau khi Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, các trường căn cứ vào tình hình thực tế công bố công khai điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1, trong đó thông báo rõ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo trước 01/8/2016.

3. Trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung, các trường phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường và báo cáo Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo địa chỉ e-mail: htnga@moet.gov.vn kết quả trúng tuyển của từng đợt và thông tin xét tuyển của đợt bổ sung tiếp theo (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục (kèm theo) để công bố rộng rãi, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các trường cần kịp thời phản ánh về đường dây nóng trực công tác xét tuyển của Bộ GDĐT: e-mail: hotrotuyensinh2016@moet.gov.vn; điện thoại: 04.36230816, 04.36231138.

Bộ GDĐT yêu cầu các trường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên đây./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục KT&KĐCLGD (để ph/hợp thực hiện);
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.