Công văn 3640/CT-TTHT về đồng tiền ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng
Số hiệu: 3640/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Ngân hàng, tiền tệ, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3640/CT-TTHT
V/v: đồng tiền ghi trên hoá đơn GTGT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Sài Gòn
Địa chỉ: Lô C45/I đường số 7- KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh
Mã số thuế:

Trả lời văn thư số 383/TLSG-TCKT ngày 02/5/2012 của Công ty về việc đồng tiền ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại điểm 2.e, Điều 14 Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

“Đồng tiền ghi trên hoá đơn

Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.”

- Căn cứ Công văn số 4355/BTC-TCT ngày 03/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đồng tiền ghi trên hoá đơn GTGT.

Trường hợp Công ty là cơ sở kinh doanh không được phép bán hàng thu ngoại tệ thì khi bán hàng hoá thông qua Công ty xuất nhập khẩu thuốc lá tại Việt Nam (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam) để Công ty này xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài thì Công ty phải lập hoá đơn GTGT, đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Cục thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 3;
- Phòng Pháp Chế
- Lưu: TTHT;
 0901(04/5/2012) F. 4

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga