Công văn 3475/CT-TTHT về chính sách thuế
Số hiệu: 3475/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3475/CT-TTHT
V/v : chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Việt Thắng Luch I
Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Mã số thuế: 0300787331

 

Trả lời văn thư số 01/2012-CV ngày 20/04/2012 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Công ty CP Tơ Lụa Bảo Lộc ký Hợp đồng với Công ty về cho thuê nhà xưởng và nhân công (các nhân công là lao động chịu sự quản lý của Công ty CP Tơ Lụa Bảo Lộc, có hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động) thì khi thu tiền cung cấp dịch vụ, Công ty CP Tơ Lụa Bảo Lộc phải lập hoá đơn tính và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN trên toàn bộ giá trị hợp đồng bao gồm tiền thuê nhà xưởng, tiền lương, các khoản phí bảo hiểm và các khoản chi phí khác.

Cục Thuế thông báo để Công ty biết.

 


Nơi nhận:
-Như trên;
-Phòng Pháp chế;
-Phòng Kiểm tra 1;
-Lưu: (TTHT,HC).
823-88583/12-KD

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga