Công văn 3350/SGDĐT-CTTT năm 2021 về bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Số hiệu: 3350/SGDĐT-CTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phạm Xuân Tiến
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3350/SGDĐT-CTTT
V/v bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021-2022

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên;
- Các trường trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 3678/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm an toàn giao thông năm học 2021-2022; Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU ngày 13/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Hướng dn số 30-HD/BTGTU ngày 19/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Công văn số 6279/CAHN-ANKT(Đ6) ngày 26/8/2021 của Công an Hà Nội về việc phối hp trong công tác phòng, chống tội phạm; Công văn số 95/BATGT-VP ngày 20/9/2021 của Ban an toàn giao thông Thành phố về tiếp tục đy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh theo mùa khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và các trường trực thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị) triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trường học theo Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Thành phố (Quy chế số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017).

Giao Hiệu trưởng/Giám đốc các đơn vị tổ chức tuyên truyền về kỹ năng ứng xử, ứng xử văn hóa trong trường học, thống nhất giải quyết một số các tình huống sư phạm trong bối cảnh hiện nay và quán triệt đầy đủ nội dung những văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tuyên truyền trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo.

Tăng cường kiểm soát và giám sát khi khách đến đơn vị liên hệ công tác, thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan của lãnh đạo đơn vị và trực bảo vệ bảo đảm không để người lạ xuất hiện trong cơ quan đơn vị.

Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

2. Công tác giáo dục an toàn giao thông

Nghiên cứu tích hợp giảng dạy chính khóa về giáo dục an toàn giao thông và tuyên truyền thông qua các hoạt động trải nghiệm về “Văn hóa giao thông”, “Kỹ năng tham gia giao thông an toàn” theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hưởng ứng tháng cao điểm về an toàn giao thông tháng 9 năm 2021 và trong năm học 2021-2022.

T chức ký cam kết với cha mẹ học sinh không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tui, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo him khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; Tổ chức 100% học sinh cam kết nghiêm chỉnh chấp hành Luật khi tham gia giao thông.

Phối hợp với chính quyền địa phương trin khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông; nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cng trường học (các nhà trường phải bố trí cho để xe cho cán bộ giáo viên, học sinh phù hợp với khuôn viên nhà trường hạn chế tối đa đi lại trong sân trường). Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông.

Đối với các trường có học sinh đưa đón bằng xe ô tô, các đơn vị chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn; lái xe phải có ý thức tốt, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lãnh đạo nhà trường phải xây dựng nguyên tắc quy trình đón, nhận trẻ từ gia đình (điểm đón trẻ) lúc đến trường và trong thời gian học tập tại trường cho đến khi bàn giao trẻ cho gia đình bảo đảm chặt chẽ, rõ trách nhiệm thông báo rộng rãi quy trình này đến cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh để cùng phối hợp thực hiện bo đảm an toàn cho học sinh.

Phối hợp, tạo điều kiện để Ban An toàn giao thông Thành phố khảo sát bố trí biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo, khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông, đặc biệt là trong phạm vi gần cổng trường học theo quy định.

3. Công tác tuyên truyền

Các đơn vị chủ động liên hệ với Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị xã để tổ chức các lớp học tập, quán triệt các nội dung, chuyên đề của Thành ủy, UBND Thành phố đến cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị. Tập trung tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo phù hợp với từng cấp học, nhất là các trường ở vùng xa, miền núi trên địa bàn Thành phố.

Tuyên truyền, cung cấp thông tin về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111- trực 24/24 và miễn phí cước cuộc gọi.

Tuyên truyền nâng cao kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống xâm hại trẻ em cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong nhà trường. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyên truyền để cha mẹ học sinh thấy rõ trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục giới tính và bảo vệ con em mình phòng tránh nguy cơ bị xâm hại. Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tạo điều kiện cho học sinh được nâng cao nhận thức, kiến thức về giáo dục giới tính, kỹ năng, biện pháp tự bảo vệ mình tránh khỏi các tình huống bạo lực, xâm hại.

Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đi, các đơn vị báo cáo về Sở, qua phòng Chính trị, tư tưởng, số 81 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, số điện thoại 02439411232, Email: cttt@hanoiedu.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Vụ GDCTHSSV Bộ GDĐT;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an Thành phố;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Cổng thông tin điện tử của Ngành;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Tiến