Công văn 3270/TCT-CS năm 2016 về danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư
Số hiệu: 3270/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3270/TCT-CS
V/v: Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời Công văn số 731/CT-THDT ngày 6/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc trong xử lý miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 9 Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định:

“9. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu.”

- Tại Số thứ tự 2 Mục I Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định sản phẩm lâm sản:

“Sản phẩm lâm sản bao gồm:

- Sản phẩm gỗ được chế biến, lắp ráp bằng máy hoặc thủ công

- G nhân tạo (MDF, ván sợi, dăm, ghép thanh)

- Sản phẩm (viên củi nén, Biomass Wood Pellet, ...) được chế biến từ nguyên liệu gỗ rng trồng, gỗ tận thu và phế, phụ phẩm lâm nghiệp (cành cây rừng trng, mùn cưa, g vụn, ...)

- Sản phẩm ngoài gỗ (sản phẩm chế biến từ tre, song, mây, hồi, quế thông)... ”

- Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5233/BNN-KTHT ngày 23/6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5090/BKHĐT-KTNN ngày 30/6/2016:

“Dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất chế biến gỗ mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ thuộc danh mục s 9 danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn, quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Căn cứ các quy định trên, dự án đầu tư “Xây dựng xưởng sản xuất chế biến gỗ mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ” thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điểm 9 Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Cục Quản
lý công sản;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
...
9. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu

Xem nội dung VB
PHỤ LỤC DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
...
9. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu

Xem nội dung VB