Công văn 3183/CT-TTHT khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Số hiệu: 3183/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3183/CT-TTHT
V/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Hanjin shipping Việt Nam
Địa Chỉ: Lầu 18 Toà nhà Green Power,
25 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1
Mã số thuế : 0303582526

 

Trả lời văn bản số 20120401/HJ-ACC ngày 19/04/2012 của Công ty về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6đ Điều 5 và Khoản 10 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012):

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

......

6. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

đ) Doanh thu của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

......

10. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Thông tư này được khấu trừ toàn bộ.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp từ ngày 01/03/2012 Công ty làm đại lý bán cước vận tải quốc tế cho Hãng tàu biển ở nước ngoài theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng (hoa hồng được hưởng tính theo tỷ lệ % trên số tiền cước vận chuyển quốc tế thu hộ cho Hãng tàu nước ngoài) thì Công ty không phải kê khai thuế GTGT đối với doanh thu cước vận tải nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng theo hướng dẫn nêu trên, khoản thuế GTGT đầu vào liên quan đến dịch vụ này được kê khai, khấu trừ toàn bộ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
- Phòng KT số
1
- Lưu: HC, TTHT
853_94498 (25/04/2012) vdhien

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga