Công văn 3119/CT-TTHT về thủ tục chuyển trụ sở kinh doanh
Số hiệu: 3119/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 07/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3119/CT-TTHT
V/v: Thủ tục chuyển trụ sở kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Địa chỉ: 294 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Mã số thuế : 0301387752

 

Trả lời văn thư số 12-12/THP-KT ngày 18/04/2012 của Công ty về việc thủ tục khi chuyển trụ sở kinh doanh, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế ;

“ Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế đã khai trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế (trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm).”

- Căn cứ tiết b điểm 2.2 mục II phần II Thông Tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế qui định hồ sơ thủ tục khi chuyển địa điểm kinh doanh:

“Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh:

Tại nơi người nộp thuế chuyển đi: Hồ sơ kê khai gồm:

- Thông báo chuyển địa điểm.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký thuế và phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST để gửi 01 bản cho người nộp thuế và 01 bản cho cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

Tại nơi người nộp thuế chuyển đến: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới, người nộp thuế phải đăng ký thuế tại cơ quan Thuế nơi chuyển đến. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp (bản sao có chứng thực).

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan Thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp trước đó.”

Trường hợp Công ty có kế hoạch chuyển địa điểm kinh doanh từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Dương từ tháng 6/2012 thì Công ty không phải quyết toán thuế năm 2012 với cơ quan thuế trực tiếp tại thành phố Hồ chí Minh. Hồ sơ thủ tục khi chuyển địa điểm , đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn trên.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 4.
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
813 - 82832/12 – NBT

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga