Công văn 3074/BCĐ-VX năm 2021 về tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm tại địa bàn dân cư từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 3074/BCĐ-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Ngô Minh Châu
Ngày ban hành: 15/09/2021 Ngày hiệu lực: 15/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3074/BCĐ-VX
Về việc tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm tại địa bàn dân cư từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2021

Thành phHồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 2716/KH-BCĐ ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố về triển khai công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021) và các văn bản chỉ đạo có liên quan ca Trung ương và Thành phố, các địa phương cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tính đến hết ngày 13 tháng 9 năm 2021, các vùng cam, đỏ đã hoàn thành cơ bản 3 đợt và đang tiến hành đợt 4; các vùng xanh, cận xanh, vàng đã hoàn thành cơ bản 2 đợt và 77% đợt 3 (trong đó có một số địa phương đã hoàn thành 3 đợt và đang tiến hành đợt 4). Tỷ lệ số trường hợp phát hiện dương tính giảm dần qua các đợt xét nghiệm.

Thực hiện Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, ý kiến của Bộ phận thường trực đặc biệt về phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 3066/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 15 tháng 9 năm 2021 và Công văn số 3072/UBND-VX ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021;

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xét nghiệm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, duy trì kiểm soát nguồn lây và phát hiện triệt đcác ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, phấn đấu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và thực hiện lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới của Thành ph, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung triển khai các nội dung cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn:

- Tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm liên tục theo Kế hoạch số 2716/KH-BCĐ ngày 15 tháng 8 năm 2021 và Công văn số 2817/BCĐ-VX ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố, trong đó tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch hiện nay lấy phường, xã, thị trấn là pháo đài chống dịch, trong đó công tác xét nghiệm đóng vai trò then chốt. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tiếp tục chịu trách nhiệm chủ trì, triển khai công tác xét nghiệm trên địa bàn phụ trách nhanh chóng, an toàn, đảm bảo mục tiêu đề ra.

- Cách thức lấy mẫu và tiêu chí thực hiện:

Triển khai thần tốc lấy mẫu xét nghiệm để bóc tách ngay nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời, trong đó căn cứ kết quả đánh giá, phân loại lại vùng nguy cơ sau ngày 14 tháng 9 năm 2021 để thực hiện như sau:

+ Tại các vùng đỏ, vùng cam: tập trung lực lượng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn 03 lần trong 07 ngày theo hộ gia đình với phương pháp: thực hiện test nhanh mẫu gộp (02-03 người/test/hộ gia đình) hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình (toàn bộ thành viên trong 1 hộ gia đình/1 mẫu gộp), giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh.

+ Tại các vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh: thực hiện xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình, gộp 10 cho vùng xanh, vùng cận xanh và gộp 05 cho vùng vàng. Trong đó, mẫu đại diện đợt sau phải khác với mẫu đại diện ở đợt trước, ưu tiên chọn người chưa tiêm vắc xin, người tiếp xúc với nhiều người khác; nếu hộ có từ 05 nhân khẩu trở lên phải lấy 02 mẫu đại diện hộ gia đình. Giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh hoặc RT-PCR mẫu đơn cho toàn bộ thành viên của các hộ gia đình trong mẫu gộp; tần suất lặp lại 05-07 ngày/lần.

- Đảm bảo các quy định và nguồn lực tham gia lấy mẫu:

+ Tiếp tục tổ chức nhiều đội lấy mẫu, chủ động huy động, tăng cường nguồn nhân lực tại địa phương tham gia công tác lấy mẫu, và khuyến khích người dân tự lấy mẫu.

+ Phải có sự tham gia của ttrưởng, tổ phó tổ dân phố, tnhân dân, ban điều hành khu phố, ấp...

+ Chia nhỏ điểm lấy mẫu và địa điểm tổ chức lấy mẫu phải phù hợp: có thể lấy tại hộ gia đình, có thể tại một vị trí thuận lợi tiến hành mời lần lượt từng hộ dân ra lấy mẫu, kết thúc lấy mẫu hộ gia đình này thì mời hộ gia đình khác. Thực hiện đúng quy tắc 5K, trách lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu.

+ Người lấy mẫu thực hiện đúng quy trình, quy định, đúng công tác vệ sinh khử khuẩn. Đặc biệt lưu ý về quy trình thay đồ bảo hộ, thay găng hoặc sát khun găng khi lấy mẫu.

+ Trường hợp để người dân tự lấy mẫu thì phải có hướng dẫn hoặc đính kèm hướng dẫn. Nếu người dân tự lấy mẫu và thực hiện test nhanh thì địa phương sau đó phải thu nhận lại khay test nhanh để đánh giá kết quả. Tránh trường hợp chỉ thu khay kết quả dương, không thu khay kết quả âm.

- Phân công nhân sự chịu trách nhiệm làm công tác thống kê, báo cáo (không giao cán bộ, nhân viên y tế thực hiện báo cáo số liệu để tập trung công tác chuyên môn), đảm bảo đầy đủ nội dung và thời gian theo yêu cầu của Thành phố.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện, đảm bảo mục tiêu đề ra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả công tác xét nghiệm và phân loại vùng nguy cơ trên địa bàn.

- Tổng hp, báo cáo toàn bộ hoạt động xét nghiệm và đánh giá phân loại lại vùng nguy cơ theo quy mô tổ dân phố, tổ nhân dân, gửi về Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố) trước 16 giờ 00 ngày 28 tháng 9 năm 2021 đtổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

3. Giao Sở Y tế

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về hóa chất, sinh phẩm, vật tư liên quan để đảm bảo công tác xét nghiệm đạt tiến độ và mục tiêu; phân công nhân sự trực tiếp giám sát tại địa bàn từng quận, huyện, thành phố Thủ Đức về công tác xét nghiệm, thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến, số liệu, tiến độ thực hiện đbáo cáo Sở Y tế và Trung tâm Điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 Thành phố để chỉ đạo, điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác xét nghiệm trên địa bàn Thành phố từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố trước 12 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế, Trung tâm Điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 Thành phố để xem xét, giải quyết hoặc báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố nhng nội dung vượt thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- B
phận TTĐB về PCD COVID-19 tại TPHCM;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ;
- Trung tâm Điều phối xét nghiệm TP;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP;
- Trung tâm Y tế quận, huyện, Tp. Thủ Đức;
- VPUB: CPVP; Phòng VX
, KT, TH;
- Lưu: VT, (VX/VN)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Ngô Minh Châu