Công văn 3016/BGDĐT-CTHSSV nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp hè 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3016/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3016/BGDĐT-CTHSSV
Nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp hè 2012

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Năm học 2011-2012 sắp kết thúc, học sinh, sinh viên các bậc học bước vào kỳ nghỉ hè năm 2012. Theo thống kê về trật tự an toàn giao thông của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an trong các năm trước vào khoảng thời gian hè tháng 6, 7, 8 hiện tượng học sinh, sinh viên vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông diễn ra rất phức tạp.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp hè năm 2012 và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về người, tài sản do tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông của học sinh, sinh viên, đồng thời hưởng ứng “Thập kỷ Hành động vì an toàn giao thông đường bộ” do Liên Hợp quốc phát động từ ngày 11/05/2011 và “Năm an toàn giao thông 2012”, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tổ chức triển khai một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên.

- Nhắc nhở học sinh, sinh viên nghiêm túc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, thực hiện quy tắc giao thông đường bộ; tăng cường công tác tuyên truyền trang bị cho học sinh kiến thức về cách phòng, chống tai nạn đuối nước và phải mặc áo phao khi đi đò.

- Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thủy bị các cơ quan công an, thanh tra giao thông xử lý thông báo về nhà trường. Đồng thời nhà trường thông báo cho các cơ quan về quyết định xử lý của nhà trường.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ về giao thông trong các kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.

Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp hè năm 2012 và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác Học sinh, sinh viên định kỳ vào từ ngày 10 đến 15 hàng tháng.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội (điện thoại: 043.869.4916, 0912.446.933 Email: hanv@moet.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.