Công văn 29/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D của Malaysia
Số hiệu: 29/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 06/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 4485/HQBRVT-GSQL đề ngày 24/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D số tham chiếu KL-201412-CCF-56677-A-106429 do Malaysia phát hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị tại công văn trên thấy rằng tên cảng dỡ hàng thể hiện trên C/O là Vũng Tàu, trên vận tải đơn ghi cảng dỡ hàng là Cái Mép. Tuy nhiên, trên thực tế thì cảng Cái Mép là một trong những cảng biển thuộc cụm Cảng Vũng Tàu nên trong trường hợp không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O với khai báo trong hồ sơ hải quan, thực tế hàng nhập khẩu (nếu phải kiểm tra) thì xem xét chấp nhận C/O.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi nhánh Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (để biết)
(Đ/c: 65 A, Đường 30/4, Vũng Tàu);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.