Công văn 2834/LĐTBXH-TCCB năm 2016 triệu tập tham dự Tập huấn "Triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội" do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 2834/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2834/LĐTBXH-TCCB
V/v triệu tập tham dự Tập huấn "Triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành LĐ-TBXH"

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-LĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức lớp tập huấn “Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội”, cụ thể như sau:

1. Mục đích tập huấn:

Trang bị, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng và thông tin cơ bản để triển khai các dịch vụ công trực tuyến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016 và các năm tiếp theo; góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

2. Nội dung tập huấn:

Chuyên đề 1: Tổng quan về tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam hiện nay.

Chuyên đề 2: Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP, các nội dung triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chuyên đề 3: Giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến, quy trình và điều kiện kỹ thuật để triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Chuyên đề 4: Hạ tầng chữ ký số và vai trò của chữ ký số trong Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

3. Đối tượng, thành phần triệu tập

Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin các đơn vị thuộc Bộ (mỗi đơn vị cử từ 1-2 người, đơn vị có nhu cầu có thể cử nhiều hơn).

4. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: 03 ngày từ 10-12/8/2016. Khai mạc lúc 8h30 ngày 10/8/2016 (thứ Tư). Đón tiếp đại biểu từ 16h00 ngày 09/8/2016.

b) Địa điểm: Khách sạn du lịch công đoàn Hạ Long, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lưu ý: Ban tổ chức bố trí xe đón đại biểu tham dự lớp tập huấn tại trụ sở Bộ, số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào hồi 13h30 ngày 09/8/2016.

5. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức lớp tập huấn trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

- Chế độ công tác phí của đại biểu do cơ quan cử đại biểu tham dự thanh toán theo chế độ hiện hành. Đại biểu có nhu cầu ăn, nghỉ tại khách sạn, đề nghị đăng ký trước ngày 05/8/2016 với Chị Phương, lễ tân khách sạn du lịch công đoàn Hạ Long, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 0333.844043; 0333.844044.

Các đơn vị tham dự gửi danh sách cán bộ tham gia tập huấn theo mẫu gửi kèm về Bộ trước ngày 06/8/2016 (qua Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội), địa chỉ: tầng 17 Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động - TBXH, ngõ 8B, đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ chị Đỗ Kim Huế điện thoại: 04-32.242.606, 01693090019; Fax: 04-35.566.683; Email: kimhue050515@gmail.com./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trư
ng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Trường ĐTBDCBCC;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TCHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

ĐƠN VỊ: ……………………………………

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA TẬP HUẤN "TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG NGÀNH LĐTBXH"

TT

Họ và Tên

Ngày tháng, năm sinh

Chc v

Đơn vị công tác

Số ĐT, Email

Đăng ký đi xe chung

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5...

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.