Công văn 279/GSQL-GQ3 về chuyển nhượng xe ô tô của Trưởng Đại diện Unicef Việt Nam
Số hiệu: 279/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/GSQL-GQ3
V/v chuyển nhượng xe ô tô của Trưởng Đại diện Unicef Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 392/BNG-LT-XE ngày 24/4/2012 của Cục Lễ tân Nhà nước về việc nêu tại trích yếu (công văn đồng kính gửi Cục Hải quan thành phố Hà Nội), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ nội dung của Cục Lễ tân Nhà nước tại công văn số 392/BNG-LT-XE dẫn trên để xem xét, giải quyết thủ tục cấp giấy phép chuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệu Toyota Corolla của bà Ann Charlotte Rojas Sylwander - Trưởng Đại diện Unicef Việt Nam cho ông Gholamreza J.P Forouzani - Bí thư thứ hai Đại sứ quán I - ran tại Hà Nội, với điều kiện bà Ann Charlotte Rojas Sylwander có văn bản cam kết sẽ không tạm nhập xe ôtô thay thế chiếc xe ôtô chuyển nhượng nêu trên trong thời gian bà còn công tác ở Việt Nam.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (Unicef - đ/c: 81A Trần Quốc Toản, HK, HN; thay trả lời công hàm số VN/HC/2012/054 ngày 02/5/2012);
- Cục LTNN - BNG (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.