Công văn 2772/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2016 Thông báo về kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 2772/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2772/LĐTBXH-QLLĐNN

V/v Thông báo về kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành sản xuất chế tạo. Đchuẩn bị cho kỳ thi tiếng Hàn này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo và tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc như sau:

1. Thông tin chung về kỳ thi

a) Cơ quan tổ chức kỳ thi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.

- Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam tổ chức kỳ thi, chịu trách nhiệm về ra đề thi, quản lý đề thi, bài thi và chấm bài.

b) Phương thức thi:

Thi viết trên giấy theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 50 câu hỏi, thời gian làm bài 70 phút, điểm số tối đa 200 điểm.

Số người đạt yêu cầu về tiếng Hàn bằng số chỉ tiêu được phân bổ; lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 80 điểm trở lên theo số hạn ngạch, chỉ tiêu được phân bổ.

c) Thời gian tổ chức kỳ thi: 2 ngày, ngày 8/10/2016 và ngày 9/10/2016.

d) Hạn ngạch dự kiến của phía Hàn Quốc: 2.100 (ngành sản xuất chế tạo).

Người đạt yêu cầu của thi tiếng Hàn mới làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc. Chỉ những người được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc tuyển dụng mới được đi làm việc tại Hàn Quốc.

e) Thông báo về số báo danh, địa điểm thi, kết quả thi và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Trước ngày 30/9/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương danh sách thí sinh, số báo danh để Sở thông báo và hướng dẫn cho người lao động đã đăng ký đến dự thi.

- Kết quả thi được công bố trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (www.colab.gov.vn) và các trang: http://www.eps.go.kr, http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik vào ngày 17/10/2016.

- Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách những người lao động thi đỗ tiếng Hàn và hướng dẫn người lao động làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Đối tượng và điều kin d thi

2.1. Đi tượng dự thi:

Đối tượng dự thi tiếng Hàn năm 2016 bao gồm:

a) Những người đang cư trú dài hạn (thời gian cư trú tối thiểu là 01 năm tính đến ngày đăng ký thi tiếng Hàn) tại các địa phương không bị tạm dừng tuyn chọn. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thông báo cụ thể các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn trong năm 2016.

b) Những người đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng thời hạn hợp đồng;

c) Những người đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/4/2016 đến ngày đăng ký dự thi.

(Những đối tượng nêu trên gọi chung là người lao động).

2.2. Điu kiện dự thi:

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo năm 2016 phải có đủ các điều kiện sau:

a) Từ 18 đến hết 39 tuổi (có ngày sinh từ 17/8/1976 đến ngày 16/8/1998);

b) Không có tiền án, tiền sự;

c) Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam hoặc cấm nhập cảnh Hàn Quốc;

d) Có đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế;

e) Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

3. Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi

a) Thời gian tiếp nhận đăng ký: từ ngày 16/8 - 19/8/2016 (4 ngày).

b) Cơ quan và địa điểm tiếp nhận đăng ký: Đề nghị Quý Ủy ban giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi, thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Trung tâm Lao động ngoài nước) trước ngày 05/8/2016; đồng thời thông báo công khai, rộng rãi địa điểm tiếp nhận đăng ký trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đngười lao động biết.

c) Thủ tục tiếp nhận đăng ký:

- Người lao động phải xuất trình Giấy chứng minh nhân (hoặc Thẻ căn cước), Sổ hộ khẩu (bản chính) để đơn vị tiếp nhận đăng ký kiểm tra.

- Đơn vị tiếp nhận đăng ký phát cho mỗi người lao động 01 tờ Đơn đăng ký dự thi (miễn phí). Người lao động hoàn thiện và nộp Đơn kèm theo lệ phí dự thi cho đơn vị tiếp nhận.

- Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ có văn bản hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi.

d) Lệ phí dự thi:

Lệ phí dự thi (để chuyển cho phía Hàn Quốc) được thu bằng tiền Việt Nam, tương đương 24 USD (không thu thêm các khoản khác ngoài khoản lệ phí thi này). Lệ phí dự thi thu được đề nghị chuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước cùng với Đơn đăng ký dự thi kèm danh sách người lao động đăng ký dự thi.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về các nội dung có liên quan đến kỳ thi tiếng Hàn; tổ chức cho người lao động đăng ký, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, lừa đảo, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm; chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp ngăn chặn và xử lý nghiêm việc chuyển hộ khu không đúng quy định nhằm mục đích đi làm việc tại Hàn Quốc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục Quản lý lao động ngoài nước (điện thoại: 04.38249523) và Trung tâm Lao động ngoài nước (điện thoại: 04.37346748 hoặc 04.37346751) tổ chức và hướng dẫn các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục QLLĐNN, Trung tâm LĐNN;
- Lưu VT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 2843/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2016

Tiếp theo Công văn số 2772/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 25/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS, sau khi thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2016 như sau:

- 90 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 35% thuộc 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2016 (phụ lục 1 kèm theo).

- Tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2016 đối với 44 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên trong số 90 quận/huyện nêu trên (phụ lục 2 kèm theo).

- Không áp dụng việc tạm dừng tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp trong năm 2016 đối với các huyện ven biển thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường vừa qua (tỉnh Hà Tĩnh: huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh; tỉnh Quảng Bình: huyện Bố Trạch và Quảng Trạch).

Căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về số lượng và tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2016, sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn trong năm 2017 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.