Công văn 273/GSQL-TH vướng mắc C/O
Số hiệu: 273/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đông Á
(Đ/c: Số 1, tổ 20, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

 

Trả lời công văn không số của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đông Á về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo phụ lục 2, Quy tắc mặt hàng cụ thể ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thì quy tắc xuất xứ áp dụng cho mặt hàng thép không hợp kim mạ nhôm kẽm dạng cuộn với mã HS 72106111 thu được từ nhóm mã số HS 72.08 là giá trị hàm lượng khu vực (RVC) 40% trở lên, hoặc chuyển đổi chương (CTH) đối với sản phẩm được sản xuất từ nhóm khác, ngoại trừ nhóm 72.08 và 72.11.

Do vậy, nếu lô hàng nhập khẩu là mặt hàng thép không hợp kim mạ nhôm kẽm dạng cuộn được sản xuất từ thép không hợp kim chưa phủ mạ hoặc tráng thuộc nhóm có mã số HS 72.08, có C/O mẫu D do Thái Lan cấp thể hiện mã HS 72106111 với tiêu chí xuất xứ là CTH là không đáp ứng quy định trên và lô hàng không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn