Công văn 258/TA-TCCB báo cáo trình độ và nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Số hiệu: 258/TA-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Phạm Ngọc Hà
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/TA-TCCB
V/v báo cáo trình độ và nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2012 - 2015.

Để có cơ sở lập chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với yêu cầu thực tế của từng đơn vị. Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo theo 03 biểu mẫu gửi kèm công văn này về trình độ đội ngũ cán bộ, công chức thuộc đơn vị quản lý, nhu cầu cần đào tạo các chức danh (tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ xét xử, tin học, ngoại ngữ, …) từ nay đến 2015.

Báo cáo gửi về Tòa án nhân dân tối cao (Phòng Quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 10/6/2012. Đồng thời gửi vào thư điện tử (phongquanlydaotaovtc@gmai.com) để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đơn vị nào không có báo cáo coi như không có nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và sẽ phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về công tác đào tạo của ngành thuộc đơn vị quản lý.

(Công văn và 03 biểu mẫu được đăng tải trên http://www.toaan.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử;
- Chánh án TANDTC để báo cáo;
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC để báo cáo;
- Lưu: TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Phạm Ngọc Hà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.