Công văn 2495/TCHQ-TXNK về phân loại máy nén khí công nghiệp
Số hiệu: 2495/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2495/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy nén khí công nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 418/HQHN-TXNK ngày 1/2/2012 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo vướng mắc trong việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với mặt hàng máy nén khí công nghiệp. Sau khi trao đổi ý kiến với Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị áp dụng mã số và tiêu chí phân loại mặt hàng máy nén khí công nghiệp thống nhất như sau:

Căn cứ quy định Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế;

- Mặt hàng máy nén khí công nghiệp cỡ lớn công nghệ ly tâm hoặc tuabin, có công suất ≥ 16m3/ph hoặc 112kW (150HP), thuộc mã số 8414.80.49.00.

- Mặt hàng máy nén loại khác thuộc mã số 8414.80.42.00 gồm các loại máy nén khí có công suất > 21kW (bao gồm cả loại có dung tích công tác trên một chu kỳ dưới 220cc hoặc có dung tích công tác trên một chu kỳ từ 220cc trở lên (bao gồm cả loại có công suất < 21kW).

- Mặt hàng máy nén loại khác hai loại nêu trên, được thuộc mã số 8414.80.49.00.

Yêu cầu đơn vị kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng nhập khẩu, đối chiếu với quy định tại Biểu thuế để áp mã số đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo để Tổng cục Hải quan hướng dẫn tiếp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường