Công văn 2452/TCHQ-GSQL về đứng tên làm thủ tục kinh doanh chuyển khẩu
Số hiệu: 2452/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2452/TCHQ-GSQL
V/v đứng tên làm thủ tục kinh doanh chuyển khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long.
(Tổ 6, khu 5, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 144/DV-CV-MC ngày 3/5/2012 của Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long về việc đứng tên trên Phiếu đăng ký nhập – xuất hàng chuyển khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Điều 24 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Điều 38 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ công văn số 1778/PLX-XNK ngày 05/12/2011 và Giấy ủy quyền số 1828/PLX-XNK ngày 05/12/2011 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ chuyển khẩu xăng dầu và ủy quyền ký hợp đồng chuyển khẩu xăng dầu sang Trung Quốc cho khách hàng Trung Quốc, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long được thay mặt Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam khai báo và đứng tên trên Phiếu đăng ký nhập – xuất hàng chuyển khẩu.

Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo và đứng tên trên phiếu đăng ký nhập – xuất khẩu chuyển khẩu. Thủ tục khai báo thực hiện theo hướng dẫn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Công văn này có giá trị thực hiện đến hết ngày 31/12/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.