Công văn 2397/TCHQ-TXNK phân loại hàng hóa nhập khẩu mặt hàng thiết bị bơm bùn
Số hiệu: 2397/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2397/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại hàng hóa nhập khẩu mặt hàng thiết bị bơm bùn

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhật Anh
(28/3 Trương Công Định - Phường 14 - Quận Tân Bình - TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20-12/CV-NA ngày 25/4/2012 của Công ty TNHH Nhật Anh về việc hướng dẫn áp mã hàng hóa nhập khẩu đối với mặt hàng thiết bị bơm bùn để phục vụ các dự án xử lý nước thải khu công nghiệp và đô thị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

1- Bơm chất lỏng (trừ bơm nước, bơm nhiên liệu, dầu bôi trơn hoặc chất làm mát dùng cho động cơ đốt trong kiểu piston), có hoặc không lắp thiết bị đo lường, phân loại tại các phân nhóm 8413.50, 8413.60, 8413.70, 8413.81, chi tiết cụ thể như sau:

- Bơm hoạt động kiểu piston chuyển động tịnh tiến khác (trừ loại bơm nước), thuộc mã 8413.50.90;

- Bơm hoạt động kiểu piston quay khác (trừ loại bơm nước), thuộc mã số 8413.60.90;

- Bơm ly tâm khác, (trừ loại bơm nước), thuộc mã số 8413.70.19;

- Bơm khác, (trừ loại bơm nước), thuộc mã 8413.81.19.

2- Để xác định được chính xác loại bơm Công ty nhập khẩu thuộc loại nào trong các mã số trên, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa lấy mẫu hàng hóa gửi Trung tâm Phân tích, phân loại để phân tích, phân loại hoặc gửi cơ quan giám định hoạt động theo quy định của Luật Thương mại để trưng cầu giám định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhật Anh biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để xem xét, giải quyết cụ thể./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang