Công văn 2393/TCHQ-TXNK tham gia ý kiến trả lời Cục hải quan Tây Ninh về thuế suất giá trị gia tăng giống cây trồng
Số hiệu: 2393/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2393/TCHQ-TXNK
V/v TGYK trả lời Cục HQ Tây Ninh về thuế suất GTGT giống cây trồng

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế - Bộ tài chính

Tham gia ý kiến tại văn bản ngày 07/5/2012 của Vụ Chính sách thuế về việc trả lời Cục Hải quan Tây Ninh về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng cây si làm cảnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại công văn số 432/HQTN-KTSTQ ngày 30/3/2012 của Cục Hải quan Tây Ninh nêu vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đốt với mặt hàng là giống cây trồng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên mà không phải là mặt hàng cây si làm cảnh như Vụ Chính sách thuế nêu tại văn bản ngày 07/5/2012.

2. Qua nghiên cứu hồ sơ công văn số 432 của Cục Hải quan Tây Ninh nêu trên, Tổng cục Hải quan xin tham gia ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Thuế GTGT 2008; khoản 2 Mục II Phần A Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính (nay là khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính) thì: "Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vậi liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu, kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, Chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do Nhà nước quy định. "

- Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT 2008 thì: "Thực phẩm tươi sống, lâm sản chưa qua chế biến, trừ gỗ, măng và sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất là 5%.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp hồ sơ nhập khẩu giống cây trồng của các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh giống cây trồng do các cơ quan quản lý nhà nước cấp thì được xác định là giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp hồ sơ nhập khẩu giống cây trồng của doanh nghiệp không có giấy đăng ký kinh doanh giống cây trồng thì thuộc đối tượng là lâm sản chưa qua chế biến và áp dụng thuế suất 5%.

3. Để đảm bảo việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đúng quy định của Luật Thuế GTGT, theo Tổng cục Hải quan cần sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 10 Thông tư 06/2012/TT-BTC vì lý do sau đây:

- Tại Luật Thuế GTGT 2008, Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ không quy định lâm sản chưa qua chế biến chịu thuế suất 5% ở khâu nào (đây là điểm khác: so với Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ - Nghị định 158 nêu rõ lâm sản chưa qua chế biến chịu thuế suất 5% ở khâu kinh doanh thương mại).

- Tuy nhiên, Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư 06/2012/TT- BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính lại hướng dẫn lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan, kính chuyển Vụ Chính sách thuế tổng hợp, trả lời Cục Hải quan Tây Ninh.

Trân trọng./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái