Công văn 2301/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Rắn biển đông lạnh (Snake Fish Frozen)
Số hiệu: 2301/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2301/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng Rắn biển đông lạnh (Snake Fish Frozen)

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và Vận tải biển Thống Giang Khang
(Số 518C đường số 2, P.An Phú, quận 2, tp. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/CV ngày 4/5/2012 của Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và Vận tải biển Thống Giang Khang đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng Rắn biển đông lạnh (Snake Fish Frozen) theo tờ khai nhập khẩu số 4196 ngày 4/5/2012 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV3/VICT. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, Biểu thuế xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, tham khảo Chú giải chi tiết HS2012, nếu mặt hàng Rắn biển đông lạnh (Snake Fish Frozen) có thể làm thức ăn cho người thì thuộc nhóm 03.03 "Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04"; nếu không phù hợp làm thức ăn cho người thì thuộc nhóm 05.11 "Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người".

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên và thực tế hàng hóa nhập khẩu, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng và Vận tải biển Thống Giang Khang biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang