Công văn 2299/TCHQ-TXNK xác minh mặt hàng xe Honda SH từ Nhà xuất khẩu Italy
Số hiệu: 2299/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2299/TCHQ-TXNK
V/v xác minh mặt hàng xe Honda SH từ các Nhà xuất khẩu Italy

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty SGS Việt Nam.
(Địa chỉ: 121 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan đã nhận được thư của SGS Việt Nam về việc thí điểm mua tin hàng hoá nhập khẩu. Sau khi xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Tổng cục Hải quan nhất trí với nội dung dự thảo hợp đồng mua tin do SGS Việt Nam chuyển qua thư điện tử đến Tổng cục Hải quan ngày 8/5/2012. Tuy nhiên, hiện nay Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đang đi công tác nước ngoài nên việc triển khai ký kết hợp đồng mua tin chưa thể thực hiện được. Về thời gian ký kết hợp đồng, Tổng cục Hải quan sẽ sắp xếp trong thời gian sớm nhất và thông báo chính thức đến SGS Việt Nam sau.

2- Hiện nay, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam đang rất quan tâm đến việc xác minh đối với trường hợp cụ thể của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam ký hợp đồng năm 2009, 2010 nhưng hàng nhập khẩu về Việt Nam từ tháng 10/2011 đến nay đối với mặt hàng 02 bánh gắn máy hiệu Honda SH, xuất xứ Italy từ người bán tại Italy (cụ thể các hợp đồng và Nhà xuất khẩu theo 02 Phụ lục kèm theo). Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty SGS Việt Nam xác minh tính xác thực của các giao dịch nêu trên như đã thực hiện với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trước đây, đồng thời cho biết ý kiến về mức chi phí và thời gian cung cấp thông tin xác minh đối với trường hợp cụ thể này.

Tổng cục Hải quan có ý kiến thông báo để Công ty SGS Việt Nam biết và sớm có ý kiến về vấn đề nêu trên./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

PHỤ LỤC 1

CÁC HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CẦN XÁC MINH (16 HỢP ĐỒNG)

Ban hành kèm theo công văn số 2299/TCHQ-TXNK ngày 14/5/2012

Số TT

Số hợp đồng

Ngày, tháng của hợp đồng

Ghi chú

01

13/AM-VN/TEN

09/08/2010

 

02

14/AM-VN/TEN

12/08/2010

 

03

11/AM-VN/TEN

20/06/2010

 

04

12/AM-VN/TEN

23/06/2010

 

05

15/AM-VN/TEN

15/08/2010

 

06

16/AM-VN/TEN

17/08/2010

 

07

17/AM-VN/TEN

19/08/2010

 

08

18/AM-VNRREN

24/08/2010

 

09

19/AM VN/TEN

29/08/2010

 

10

20/AM-VN/TEN

09/09/2010

 

11

21/AM-VN/TEN

12/09/2010

 

12

22/AM-VN/TEN

14/09/2010

 

13

23/AM-VN/TEN

16/09/2010

 

14

01/HM-VN/SE

12/06/2009

 

15

02/HM-VN/SE

15/06/2009

 

16

03/HM-VN/SE

18/06/2009

 

 

PHỤ LỤC II

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NHÀ XUẤT KHẨU TẠI ITALIA
Ban hành kèm theo công văn số 2299/TCHQ-TXNK ngày 14/5/2012

Số TT

Tên Nhà xuất khẩu

Địa chỉ Nhà xuất khẩu

Ghi chú

 

Mega Bike SPL

Della Cecchignola, 159, 00143 Roma - P. Iva 0679642103

 

 

AM Automec SPA

Via G Cosenza 125/129

Castellammare di Stabia-

80053 Napoli Italy

 

 

AM Automec SPA

Via G Cosenza 125/129

Castellammare di Stabia-

80053 Napoli Italy

 

 

Honda Magarine SRL

Corso V. Emanuele 112

b/c/d - 80121 Napoli Italy

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.