Công văn 2278/TCHQ-TXNK về hoàn thuế đã truy thu
Số hiệu: 2278/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2278/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế đã truy thu

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2144/HQHP-KTSTQ ngày 24/4/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu do Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà đã nộp theo quyết định truy thu thuế số 04/QĐ-Tr.T ngày 6/1/2009 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đối với mặt hàng "ống hấp thụ nhiệt bằng thuỷ tinh dùng để sản xuất thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời", Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Về việc phân loại và áp mã số mặt hàng "ống thuỷ tinh hai lớp hút chân không, đã tráng phủ lớp hấp thụ nhiệt bên trong dùng để sản xuất thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời Tổng cục Hải quan có công văn số 3355/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2005 và Bộ Tài chính có công văn số 1274/BTC-TCHQ ngày 4/2/2009. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chưa truy thu thuế, giữ nguyên mã số, thuế suất vu tiếp tục thục hiện việc phân loại theo công văn số 3355/TCHQ-GSQL.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện đúng nội dung đã hướng dẫn tại các công văn nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường