Công văn 2261/TCHQ-TXNK phân loại hàng hóa
Số hiệu: 2261/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2261/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Quốc Tế.
(Số 14, lầu 3, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 57/ICCI-2011 ngày 22/11/2011 của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Quốc Tế về việc phân loại các mặt hàng Mighty 150 và Mighty 80RA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng Mighty 150 và mighty 80RA cần phải dùng máy móc, thiết bị kỹ thuật để xác định tên gọi và đặc tính của hàng hóa làm cơ sở xác định mã số. Tuy nhiên, theo công văn số 12/ICC-2012 ngày 12/04/2012 của Công ty thì hiện nay Công ty không còn nhập khẩu các mặt hàng Mighty 150, Mighty 80RA và không còn mẫu hàng nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở kiểm tra, xác định mã số hàng hóa cụ thể.

Trường hợp công ty nhập khẩu các mặt hàng 150, 80RA, naphthalenesulfonic acid và lignosufonate concentrate, nếu công ty không xác định được mã số thì có thể đề nghị Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hướng dẫn, lấy mẫu và gửi tới Trung tâm PTPL HH XNK để phân tích phân loại, xác định mã số cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Quốc Tế biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.