Công văn 2244/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục hải quan
Số hiệu: 2244/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2244/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 876/HQHN-GSQL ngày 24/4/2012 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội báo cáo vướng mắc về việc Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam nhập khẩu sản phẩm là các bản mạch về để kiểm định, đóng gói sau đó tái xuất có phù hợp với ngành nghề kinh doanh được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư hay không, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý với ý kiến của Cục Hải quan thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 876/HQHN-GSQL dẫn trên; theo đó, việc Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam nhập khẩu các bản mạch về để kiểm định, đóng gói sau đó tái xuất chưa phải là hoạt động sản xuất, gia công linh kiện điện tử.

Tại Giấy chứng nhận đầu tư số 012043000101 ngày 07/3/2012 (thay đổi lần thứ 3) do Ban quản lý các khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp cho Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam thì ngành nghề kinh doanh của Công ty là “phát triển, sản xuất và gia công linh kiện điện tử”.

Do vậy, trường hợp của Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam chỉ thực hiện việc kiểm định, đóng gói sản phẩm là các bản mạch nhập khẩu từ nước ngoài về sau đó tái xuất là không phù hợp với ngành nghề kinh doanh được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.