Công văn 2228/CĐSVN-VT&ATGT năm 2021 về xây dựng phương án, kịch bản chi tiết cho công tác vận tải đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội
Số hiệu: 2228/CĐSVN-VT&ATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đường sắt Việt Nam Người ký: Dương Hồng Anh
Ngày ban hành: 29/09/2021 Ngày hiệu lực: 29/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/CĐSVN-VT&ATGT
V/v: Xây dựng phương án, kịch bản chi tiết cho công tác vận tải đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Thực hiện Thông báo kết luận số 374/TB-BGTVT ngày 24/9/2021 của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tại cuộc họp giao ban ngày 22/9/2021 về vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Hiện nay, Bộ GTVT đã dự thảo Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực khi các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 (đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương) để thống nhất tổ chức thực hiện sau khi Kế hoạch được ban hành.

Để tổ chức hoạt động vận tải hiệu quả hơn nữa trong tình hình mới khi một số địa phương đã và đang chuyển đổi cấp độ phòng, chống dịch Covid - 19 (từ Chỉ thị 16/CT-TTg về Chỉ thị số 15/CT-TTg) đồng thời từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, thống nhất giữa các tỉnh/thành phố có đường sắt đi qua. Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN) đề nghị Tổng công ty ĐSVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện:

1. Khẩn trương xây dựng phương án, kịch bản chi tiết cũng như các điều kiện cần thiết khác để phục vụ vận chuyển hành khách trong điều kiện các địa phương nới lỏng giãn cách, kiểm soát dịch, bệnh Covid - 19 trong tình hình mới, đảm bảo tuân thủ các điều kiện y tế và tổ chức hoạt động vận tải theo quy định của Bộ GTVT; phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT các địa phương nơi có đường sắt đi qua trong việc kết nối phương tiện vận tải đường bộ tại các ga đường sắt đầu mối thực hiện phương án đón/trả khách, đảm bảo nguyên tắc lưu thông, không bị cản trở và tuân thủ các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên tàu, dưới ga theo quy định.

2. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ nhân viên đường sắt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT đường sắt; nhân viên đường sắt không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động phát hiện, tố giác các vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; chấp hành nghiêm các quy định về vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa trên đường sắt, quy trình tác nghiệp của nhân viên đường sắt.

3. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, cơ quan Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt theo Quy chế phối hợp số 238/QC-LN ngày 23/01/2019 trong công tác đảm bảo TT-ATGT đường sắt.

4. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19 của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT và chính quyền các địa phương trong việc tổ chức vận tải bằng đường sắt.

Đề nghị Tổng công ty ĐSVN nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Vụ Vận tải (để báo cáo);
- Cục CSGT (phối hợp);
- Cục CS QLHC&TTXH (phối hợp);
- Các Phó Cục trưởng (để kiểm tra, chỉ đạo);
- Các Phòng: VTATGT,TT-AT I, II, III (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, VTATGT.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Hồng Anh