Công văn 2186/CĐSVN-VTATGT năm 2021 về lùi kế hoạch tổ chức sát hạch cấp mới giấy phép lái tàu do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp
Số hiệu: 2186/CĐSVN-VTATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đường sắt Việt Nam Người ký: Dương Hồng Anh
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: 24/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2186/CĐSVN-VTATGT
V/v lùi kế hoạch tổ chức sát hạch cấp mới GPLT do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;
- Các Chi nhánh XNĐM Hà Nội, Yên Viên, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn;
- Các Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, Hà Thái, Hà Lạng, Vĩnh Phú, Yên Lào, Hà Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Bình Trị Thiên, Quảng Nam - Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải, Sài Gòn.
- Các Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn;
- Công ty Than Núi Hồng;
- Công ty Apatit Việt Nam;
- Công ty Tuyển than Cửa Ông;
- Công ty Kho vận Đá Bạc;
- Các Công ty Cổ phần Xe lửa Gia lâm, Dĩ An;
- Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại;
- Công ty CP Công trình Thành Phát;
- Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội);
- Công ty TNHH MTV ĐSĐT số 1 Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến rất phức tạp và dự kiến còn có thể kéo dài tại các địa phương.

Căn cứ kế hoạch sát hạch cấp GPLT năm 2021 của các đơn vi, Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị lùi thời gian thực hiện kế hoạch sát hạch cấp GPLT năm 2021 đến tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Cục Đường sắt Việt Nam xin thông báo đến các đơn vị và thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn !

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VT-ATGT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Hồng Anh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.