Công văn 2153/BGTVT-KHĐT năm 2022 về đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 2153/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 08/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2153/BGTVT-KHĐT
V/v đẩy nhanh công tác GPMB Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Liên quan đến Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 (Dự án QL.9) sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (Dự án VRAMP), vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), hiện nay Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) và Ban Quản lý dự án 3 (Ban QLDA3) khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thuộc, để có thể triển khai thi công bắt đầu từ cuối tháng 3/2022, đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ trong thời hạn của Hiệp định vay vốn số 5331-VN (trước ngày 31/12/2022).

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án QL.9 được Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị thực hiện tại Quyết định số 1384/QĐ-TTg ngày 04/8/2021. Thời gian qua, công tác GPMB đã được lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực thực hiện theo các mốc tiến độ đã thống nhất tại cuộc họp trực tuyến ngày 10/12/2021 giữa UBND tỉnh Quảng Trị, Tổng cục ĐBVN, WB, Ban QLDA3 là hoàn thành, bàn giao mặt bằng thi công trong Quý I/2022. Theo báo cáo của Ban QLDA3, hiện nay các đơn vị đang tiến hành đo đạc, kiểm đếm tài sản để lập phương án đền bù; theo đó với tiến độ hiện nay sẽ khó bàn giao cho thi công (dự kiến vào cuối tháng 3/2022).

Do Dự án QL.9 đòi hỏi tiến độ rất gấp (phải hoàn thành trước ngày 31/12/2022), thời gian chỉ còn lại hơn 8 tháng để thực hiện GPMB, xây lắp (dự phòng thời tiết bất lợi); trong đó, công tác GPMB là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai Dự án. Do đó, để Dự án hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác GPMB Dự án QL.9 trong Quý I/2022 theo kế hoạch đã đề ra.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của UBND tỉnh Quảng Trị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục ĐBVN;
- Ban QLDA3;
- Lưu VT, KHĐT P
HAMNQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ