Công văn 2108/UBND-VX về treo cờ Việt Nam và nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 2108/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 14/05/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2108/UBND-VX
Về treo cờ Việt Nam và nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố.

 

Để thực hiện nghiêm túc, thống nhất và đúng quy định về việc treo cờ Việt Nam và nước ngoài, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện việc treo cờ Việt Nam và nước ngoài trên địa bàn thành phố như sau:

1. Cờ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

Hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, đường kính ngôi sao bằng 4/10 chiều ngang lá cờ, các cánh sao làm theo đường thẳng, trung tâm của sao đặt đúng trung tâm của lá cờ, từ trung tâm sao đến đầu một cánh sao bằng 1/5 chiều dài, đỉnh ngôi sao vuông góc với chiều ngang lá cờ.

2. Việc treo thường xuyên cờ nước ngoài:

2.1. Tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và văn phòng của các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc được phép treo cờ nước mình tại trụ sở chính thức và trên phương tiện đi lại của người đứng đầu cơ quan.

2.2. Theo luật pháp quốc tế và quy định của Việt Nam, chưa cho phép việc treo thường xuyên cờ nước ngoài tại trụ sở các cơ quan, công ty, xí nghiệp.

3. Việc treo không thường xuyên cờ nước ngoài:

Khi đón các đoàn khách chính thức nước ngoài, cờ nước khách có thể được treo ở các khách sạn, nhà máy, xí nghiệp… là nơi ở hoặc nơi đoàn đến thăm. Tại các địa điểm tổ chức hội nghị quốc tế, triển lãm quốc tế, hội nghị, triển lãm của doanh nghiệp của nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài… Chỉ được treo cờ các nước trong những ngày tổ chức hội nghị, triển lãm hoặc trong những ngày lễ, tết (của nước góp vốn đầu tư và của Việt Nam), khi treo phải treo cùng cờ Việt Nam. Tàu thuyền của nước ngoài khi đi vào lãnh thổ Việt Nam phải treo cờ Việt Nam bên cạnh cờ của nước có tàu thuyền đó.

- Riêng các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Đài Loan không được treo cờ Đài Loan tại Việt Nam dưới bất cứ hình thức nào.

4. Nguyên tắc treo cờ:

4.1. Cờ phải được may đúng quy cách, đúng màu và phải đảm bảo chất lượng tốt; không được sử dụng cờ bạc màu, nhàu nát.

4.2. Cờ phải được treo ở nơi trang trọng, phía trước trụ sở, cơ sở sản xuất chính. Đối với các hoạt động lễ, tết trong nhà, cờ phải được treo hoặc trang trí tại lễ đài hướng về phía khán giả và ở vị trí trung tâm phía trên cao.

4.3. Cờ Việt Nam được treo ở vị trí trang trọng nhất.

5. Về cách thức treo cờ nhiều nước:

Khi treo, trang trí nhiều cờ trong cùng một thời điểm và cùng địa điểm, phải thống nhất kích thước các lá cờ theo kích thước cờ Việt Nam. Nếu cờ nước ngoài có tỷ lệ rộng/dài hơn 2/3 thì chiều rộng của cờ nước ngoài không được lớn hơn chiều rộng của cờ Việt Nam. Nếu cờ nước ngoài có tỷ lệ rộng/dài nhỏ hơn 2/3 thì chiều dài của cờ nước ngoài không dài hơn cờ Việt Nam. Kích thước các cột cờ bằng nhau, mỗi cột cờ chỉ treo một lá cờ.

Nhìn từ ngoài nhìn vào (hoặc từ phía dưới nhìn lên sân khấu), cờ các nước được lấy theo tên tiếng Anh, cách thức treo cờ nhiều nước được xác định như sau:

5.1. Khi treo cờ Việt Nam (sau đây là ký hiệu V) và cờ một nước khác thì cờ Việt Nam ở bên phải, cờ nước khác (sau đây là ký hiệu K) ở bên trái (K - V).

5.2. Khi treo cờ Việt Nam cùng cờ nhiều nước khác mà tổng số lá cờ là lẻ thì cờ Việt Nam ở giữa, cờ nước thứ hai bên trái, cờ nước thứ ba bên phải, nước thứ tư tiếp theo bên trái, nước thứ năm tiếp theo bên phải và xếp tiếp tục các cờ khác theo nguyên tắc trái, phải cho đến khi hết (…- C - A - V - B - D -…). Nếu tổng số cờ là chẵn thì lấy cờ Việt Nam làm trung tâm và bắt đầu từ đó xếp cờ các nước khác theo nguyên tắc trái, phải cho đến hết (… - E - C - A - V - B - D - …).

5.3. Nếu hàng cột cờ dựng ở một phía không chính diện tòa nhà, đường vào hoặc một bên của lễ đài thì cờ Việt Nam được treo ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là cờ các nước khác (… - D - C - B - A - V - Cửa) hoặc (Cửa - V - A - B - C - D -…).

5.4. Nếu có hai hàng cờ dọc theo hai bên đường vào tòa nhà thì cờ Việt Nam ở vị trí đầu tiên của hàng bên phải kể từ ngoài vào.

5.5. Khi treo cờ các nước thành viên ASEAN và cờ tổ chức ASEAN thì xếp theo thứ tự A, B, C, chữ cái tên nước (tiếng Anh) từ trái sang phải, cờ tổ chức ASEAN ở vị trí cuối cùng (B - C - I - L - Ma - Mi - P - S - T - V - cờ ASEAN).

5.6. Tại lễ ký kết, vị trí cờ được treo hoặc đặt theo vị trí chỗ ngồi của thành viên tham gia ký kết.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Trưởng Ban quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo nêu trên.

Công văn này thay thế Công văn số 2108/UBND-VX ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy “để b/c”;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV, QT;
- Lưu:VT, (VX/Ha) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.