Công văn 2079/BNN-TCLN năm 2022 về hoàn thiện Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu
Số hiệu: 2079/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 06/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/BNN-TCLN
V/v hoàn thiện Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hòa Bình, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Lạng Sơn, Nghệ An, Khánh Hòa, Kon Tum, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kiên Giang.

Ngày 30/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Tờ trình số 9107/TTr-BNN-TCLN về phê duyệt Đề án Thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu; ngày 15/3/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 1589/VPCP-NN về việc rà soát, hoàn thiện Đề án Thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành (Văn bản số 1589/VPCP-NN).

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. Rà soát, xác định quy mô, diện tích khu vực dự kiến cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả cao. Chỉ thực hiện thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

2. Tham gia ý kiến về điều kiện các tổ chức, cá nhân được thuê môi trường rừng để nuôi trồng dược liệu; giá cho thuê môi trường rừng; tổ chức thực hiện Đề án theo nội dung Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thí điểm cho thuê dịch vụ môi trường rừng để nuôi, trồng dược liệu.

Văn bản gửi về Tổng cục Lâm nghiệp theo địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/4/2022 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tài liệu gửi kèm, gồm: (i) Văn bản s 1589/VPCP-NN; (ii) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thí điểm cho thuê dịch môi trường rừng để nuôi, trồng dược liệu; (iii) Tờ trình số 9107/TTr-BNN-TCLN ngày 30/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.